Anna Hedh (S) till FN:s kvinnokonferens

Europaparlamentariker Anna Hedh (S) deltar denna vecka vid FN:s Kvinnokonferens i New York, USA. På programmet står bland annat möten med FN:s nye generalsekreterare António Guterres och med representanter för FN:s höge kommissarie för mänskliga rättigheter.

Anna Hedh ingår i Europaparlamentets delegation till FN:s Kvinnokommissions 61:a möte. Hon medverkar även vid ett särskilt seminarium om kvinnors ekonomiska självbestämmande, som arrangeras i anslutning till konferensen.

– Ekonomisk utsatthet låser fast människor i förutbestämda roller. Därför är frågan om ekonomiskt självbestämmande så central i allt jämställdhetsarbete, säger Anna Hedh.

Anna Hedh är ordinarie ledamot i Europaparlamentets jämställdhetsutskott och utsågs nyligen till ansvarig för utskottets kommande betänkande om just kvinnors ekonomiska självbestämmande.

facebook Twitter Email