Anna Hedh (S) presenterar EU-rapport för att öka kvinnors ekonomiska självbestämmande

I en ny rapport presenterar Anna Hedh ett antal åtgärder för att öka kvinnors ekonomiska självbestämmande inom privat och offentlig sektor. "Jag är glad över att rapporten slår fast att EU-länderna måste genomföra åtgärder och anstränga sig ytterligare på jämställdhetsområdet", säger Anna Hedh.

– I rapporten lyfter jag fram lönekartläggning inom privat och offentlig sektor som ett bra verktyg för att öka medvetenheten och urskilja de grunder för lönesättning som påverkar män och kvinnor ojämlikt, säger Anna Hedh.

De fem områden som rapporten belyser är förutom lönekartläggning är: lika lön för lika arbete, balansen mellan arbete och privatliv, kvotering av bolagsstyrelser, jämställdhetsplaner inom privat och offentlig sektor.

– Rapporten är väldigt viktig, just för att den framförallt handlar om kvinnors ekonomiska situation och den ekonomiska orättvisa som fortfarande genomsyrar kvinnors vardag. Vi kan inte vänta längre, jämställhetsfrågorna kan inte längre skjutas upp, vi måste hålla i detta arbete och arbeta med flera parallella lösningar, säger Anna Hedh.

Rapporten är ett utkast och nu väntar möten och förhandlingar med de andra politiska grupperna. Den 12 juli förväntas jämställdhetsutskottet ta ställning till rapporten och i september röstar hela Europaparlamentet om rapporten.

Hela förslaget till betänkandet finns här:
Kvinnors ekonomiska egenmakt i den privata och den offentliga sektorn i EU (2017/2008(INI))

facebook Twitter Email