Pressjour

Pressbemanning under påskhelgen 2021

29 – 31 mars
Heléne Fritzon: Maria Engström
Johan Danielsson: Alexander Högberg
Jytte Guteland: Albin Nordin
Erik Bergkvist: Lisa Erkander
Evin Incir: Lallo Darbo

1 – 5 april
Kansliet stängt – mediaförfrågningar till ordinarie pressekretare

6 – 9 april
Heléne Fritzon: Maria Engström
Johan Danielsson: Alexander Högberg
Jytte Guteland: 6 & 7 april Albin Nordin – 8 & 9 april Alexander Högberg
Erik Bergkvist: Lallo Darbo
Evin Incir: Lallo Darbo

KONTAKTUPPGIFTER PRESS FINNS HÄR –>

* * *

facebook Twitter Email