Att jobba på flyget är rena vilda västern

Debattartikel av Marita Ulvskog och Jens Nilsson i Dagens Industri den 19 februari 2015. Arbetsmarknaden inom flyget liknar allt mer ett vilda västern där flygbolag flaggas ut, säkerhetsmarginaler pressas och löner och arbetsvillkor dumpas av oseriösa arbetsgivare. Ofta sker detta tyvärr också helt lagligt. Det är en osund konkurrens som skapar en hetsjakt efter sänkta…

Läs mer

Låt bli att tafsa på strejkrätten

Debattartikel av Anna Hedh och Leif Stang i Östran Småland (Östran) / Nyheterna den 17 februari 2015. ITUC (internationella fackliga samorganisationen) kommer att genomföra en stor manifestation på onsdag den 18 februari. Budskapet är att försvara löntagarnas globala rätt att strejka, något som riskerar att begränsas av bland annat Svenskt Näringsliv. Utan rätten att strejka…

Läs mer

S-parlamentariker vill se EU-handlingsplan för flyget

Under konferensen ’Atypical Employment in Aviation’ i Paris 12-13 februari presenterar EU-kommissionen tillsammans med Gents universitet en dramatisk lägesbeskrivning av arbetsmarknaden inom flyget. Gentstudien är den mest omfattande och rigorösa som hitintills genomförts och baseras bland annat enkätsvar från drygt 6000 piloter. Studien belägger många av de problem som anställda inom flygsektorn i Europa upplever…

Läs mer
facebook Twitter Email