EU inför gränsvärde för dieselavgaser i arbetsmiljön

På torsdagen enades EU-parlamentet, EU-kommissionen och EU:s medlemsländer om att införa ett gränsvärde för hur mycket dieselavgaser som får finnas i arbetsmiljön.

– Ingen ska behöva dö av cancer på grund av jobbet. Dieselavgaser hör till de mest cancerframkallande ämnena i vår arbetsmiljö, därför är jag oerhört glad och stolt över att vi lyckats få till stånd en överenskommelse, säger Marita Ulvskog (S) som lett förhandlingarna. Sammanlagt berörs över tre miljoner arbetstagare i bland annat bilverkstäder, tunnelarbeten,…

Läs mer

Oro och kritik inför den kommande rumänska folkomröstningen

S-ledamöterna Marita Ulvskog och Anna Hedh är oroade inför den rumänska folkomröstningen som hålls i helgen, där man ska ta ställning till att lagstifta om förbud mot samkönade äktenskap.

– Det är mycket oroande att rumänska regeringen väljer att anordna folkomröstning som riskerar att inskränka minoriteters rättigheter, säger Marita Ulvskog i DN om Rumäniens folkomröstning den 6-7/10 om att lagstifta om förbud mot samkönade äktenskap. Det är ett grovt övertramp på våra gemensamma värderingar om en likvärdig demokrati med lika rättigheter för alla. Socialdemokraterna…

Läs mer

Marita Ulvskog: Dålig arbetsmiljö ska inte vara en konkurrensfördel

Debattartikel av Marita Ulvskog i Nerikes Allehanda den 26 september 2018 Många går runt i tron att arbetsmiljö inte längre är en politisk fråga. Eller ännu värre, att frågan till och med är löst. Men enligt FN:s arbetsmiljöorgan, ILO, dör fler än 6000 personer runt om i världen varje dag på grund av dålig arbetsmiljö….

Läs mer
facebook Twitter Email