Tuffare tag mot penningtvätt och skattefusk

– Ökad transparens är ett effektiv verktyg för att bekämpa penningtvätt och skattefusk, säger EU-parlamentariker Olle Ludvigsson (S) sedan Europaparlamentet godkänt nya EU-regler mot penningtvätt. Vad parlamentet sagt ja till är en uppdatering av penningtvättsdirektivet och den förordning som preciserar vilken information som ska följa med vid finansiella transaktioner. Uppdateringarna innebär att lagstiftningen skärps och…

Läs mer

Täpp till kryphålen

Debattartikel av Olle Ludvigsson i Upsala Nya Tidning (UNT) den 18 maj 2015. På onsdag väntas EU ta ett steg framåt i kampen mot skattefusk och aggressiv skatteplanering. Av allt att döma säger Europaparlamentet då ja till nya krav på att varje EU-land ska upprätta register över de verkliga ägarna bakom företag och stiftelser. Ingen…

Läs mer

Ökad transparens behövs för att minska skattefusket

En center-vänstermajoritet i Europaparlamentets rättsliga utskott ställde sig idag bakom att kraven på s k land-för-land-rapportering ska utvidgas till att omfatta företag i alla branscher. Detta efter att EU-parlamentarikerna Jytte Guteland (S) och Olle Ludvigsson (S) mycket aktivt drivit frågan tillsammans med sina europeiska S-kollegor. Land-för-land-rapportering innebär en skyldighet för gränsöverskridande företag att redovisa sina…

Läs mer
facebook Twitter Email