Jytte Guteland (S) blir tung aktör i Europaparlamentets miljöutskott

Jytte Guteland valdes på onsdagen till den stora socialdemokratiska partigruppens samordnare i Europaparlamentets miljöutskott.

– Det är en viktig roll med stora möjligheter att påverka parlamentets klimatarbete. Det ger också inflytande i en tid när världen måste sätta stort fokus på klimat- och miljöfrågorna, säger Jytte Guteland (S) i en första kommentar efter utskottets omröstning. Rollen som samordnare (koordinator) kan liknas vid gruppledarrollen i Sverige riksdag. Det innebär att…

Läs mer

Svenska (S) i EU-parlamentet säger ja till ny kommissionsordförande

Efter försäkringar om en mer ambitiös klimatpolitik och krav på ett tydligt ställningstagande för EU:s grundläggande demokratiska principer, valde de svenska socialdemokraterna i Europaparlamentet på tisdagen att rösta ja till kristdemokraten Ursula von der Leyen som ny ordförande för EU-kommissionen.

– Vi hade givetvis helst velat se vår kandidat, socialdemokraten Frans Timmermans, som ny kommissionsordförande, men sedan det stod klart att han inte hade tillräckligt stöd har vi arbetat för att påverka det politiska innehållet hos den kandidat EU:s medlemsländer fört fram, säger Heléne Fritzon efter omröstningen. Framför allt handlar det om tydliga krav på…

Läs mer
På bilden ses den franska ledamoten Karima Delli från den gröna gruppen tillsammans med Johan Danielsson efter att de blivit valda till ordförande respektive förste vice ordförande i transportutskottet.

Johan Danielsson (S) blir förste vice ordförande i Europaparlamentets transportutskott

Den nyvalde socialdemokratiska europaparlamentarikern Johan Danielsson blir förste vice ordförande i Europaparlamentets utskott för transport och turism (TRAN).

Vid transportutskottets möte på onsdagen, valdes Johan Danielsson till förste vice ordförande i utskottet. – Med de svenska LO-förbundens stöd i valkampanjen, känns det väldigt bra att få sätta sig i ledningen för det lagstiftande och tunga utskottet för transport och turism, säger Johan Danielsson i en första kommentar. Utskottet består av 49 ordinarie ledamöter…

Läs mer
facebook Twitter Email