Demokrati är ingen liten sak

Krönika av Jens Nilsson i Piteå-Tidningen den 4 juli 2014. När 751 ledamöter, som är direktvalda av Europas folk, möts för att påbörja sitt arbete för fem år framåt, så finns det skäl att reflektera över demokratin. Det har gått några veckor sedan EU-valet och vardagen tar vid i den europeiska unionens folkvalda församling. Partigrupperna…

Läs mer

Klart med arbetsfördelningen i EU-parlamentet för S

Förhandlingen om fördelningen av platser i Europaparlamentets utskott är nu klar. Marita Ulvskog (S) blir 1:a vice ordförande i utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Förhandlingarna efter EU-valet har pågått hela juni månad och delegationsledarna för de 191 medlemmarna från 28 länder i den socialdemokratiska gruppen har för de svenska socialdemokraterna enats om följande fördelning:…

Läs mer

Fem S-ledamöter invalda i EP

Nu är valresultatet klart för mandatperioden 2014-2019. Det svenska Socialdemokratiska arbetarepartiet erhöll fem ledamöter: Marita Ulvskog (delegationsledare), Olle Ludvigsson, Jytte Guteland, Jens Nilsson och Anna Hedh. Ersättare för de fem S-ledamöterna är: Aleksander Gabelic (1), Ellinor Eriksson (2), Mattias Olsson (3), Evin Incir (4), Johan Danielsson (5). Mera information om valet finns på Valmyndighetens webbplats,…

Läs mer
facebook Twitter Email