Olle Ludvigsson: Dubbelt budskap från EU till länderna på Västra Balkan

Nyligen arrangerades ett toppmöte i Bulgarien mellan EU:s stats- och regeringschefer och ledarna för de sex länderna på Västra Balkan som vill bli EU-medlemmar. EU vill stärka och utveckla relationerna med dessa länder för att motverka ökat ryskt inflytande i regionen, men lämnar inga löften om framtida medlemskap.Europeiska rådets ordförande Tusk skrev inför toppmötet att EU är ”den enda partner som genuint bryr sig om hela regionens stabilitet och en blomstrande framtid för ländernas befolkning”, men EU erbjuder bara ett ”europeiskt perspektiv” för de sex länder som aspirerar på ett framtida EU-medlemskap. Det skickar onekligen otvetydiga signaler.Bulgariens regering jobbar för EUs fortsatta utvidgning men andra EU-länder bromsar. Enligt Frankrikes president Macron måste EU få bukt med samtliga av sina interna utmaningar innan man kan ta in nya medlemmar.

Det tror jag är ett stort misstag. Dessa länder riskerar att utvecklas i mer auktoritär riktning och knyta närmare band till Moskva om EU inte ligger steget före.En konkret tidsplan behövs där länderna steg för steg kan bocka av EU:s krav. De måste självfallet uppfylla rättsstatliga principer, få bukt med korruptionen och genomföra de ekonomiska reformer som krävs för att fungera effektivt som marknadsekonomier.

Samtidigt får det inte heller gå för fort. Sprickorna i EU:s bygge har kanske aldrig varit större. Det handlar om grundläggande värderingar som mänskliga rättigheter, fria medier och synen på demokrati. Men inte heller Västeuropa tycks immunt mot de auktoritära vindarna. I Österrike sitter det högerextrema partiet FPÖ i regeringen och vill ”rensa upp i svinstian” och koncentrera flyktingar till läger. Hemmavid har vi SD som perverterat det politiska samtalet till oigenkännlighet.

De sex länderna på Västra Balkan är rätteligen besvikna på EU:s dubbla budskap. Alla har ansökt om medlemskap men förhandlingarna går långsamt. EU kommer att behöva växa sig starkare framöver men måste göra det strategiskt genom att lösa interna motsättningar och ställa krav på nya medlemmar. För när USA glider iväg och Ryssland härjar i vårt närområde kan EU bara lita till sig självt. Ekonomiskt, politiskt och militärt.

Olle Ludvigsson

facebook Twitter Email