Skynda på arbetet med infrastruktur säger Europaparlamentet

Europaparlamentet har med stor majoritet (443 ja) röstat för att det transeuropeiska transportnätverket (TEN-T) måste skyndas på. TEN-T nätverket inkluderar även viktiga infrastruktursatsningar i Sverige, som exempelvis utökad järnväg längst med norrlandskusten och förbindelser mellan Stockholm-Göteborg-Malmö.

– Sverige liksom många andra länder har stort behov av att uppdatera transportnätet och TEN-T nätverket är oerhört viktigt för infrastruktursatsningar. Vi har målsättningar och projekt för år 2030 och år 2050 och vi måste se till att projekten som fått medfinansiering faktiskt genomförs, säger europaparlamentariker Anna Hedh (S).

I korthet går TEN-T nätverket ut på att identifiera de transportsträckor, exempelvis järnvägssträckor, som måste byggas eller rustas upp för att skapa ett enhetligt transport nätverk i EU. Med TEN-T på plats kommer det bli lättare att resa med tåg i Europa. Det blir också bättre för miljön eftersom godstransporterna kan flyttas över från väg till järnväg och det är viktigt för att EU ska kunna nå sina klimatmål.

* * *

facebook Twitter Email