Marita Ulvskog: ”EU måste bättre bidra till och försvara mediefrihet”

Europaparlamentet har idag, vid en plenarsession i Bryssel, röstat för ett initiativbetänkande om mediepluralism och frihet. Rapporten fokuserar bland annat på media i den digitala sfären – inklusive "fake news", hatbrott etc.

Den betonar även vikten av personlig integritet och individernas rätt till personuppgiftsskydd. Texten försvarar undersökande journalister och visselblåsare.

De fem svenska socialdemokratiska ledamöterna av Europaparlamentet röstade ja till rapporten och rapporten i sin helhet antogs vid sessionen.

– Den politiska utvecklingen har i flera medlemsstater, inklusive Polen och Ungern, lett till ökade påtryckningar och hot mot journalister. Detta är totalt oacceptabelt, säger europaparlamentariker Marita Ulvskog (S).

– Vi kräver i dagens resolution att medlemsstaterna gör sitt yttersta för att förhindra våld mot journalister, se till att förövare ställs inför rätta och säkerställa att brottsoffer och deras familjer har till gång till lämpliga rättsmedel i EU, fortsätter Marita Ulvskog.

– EU måste bättre bidra till och försvara mediefrihet och mediemångfald. Kommissionen och medlemsstaterna bör utarbeta nya socialt hållbara ekonomiska modeller för att finansiera och stödja kvalitet och oberoende journalistik, avslutar europaparlamentariker Marita Ulvskog (S).

facebook Twitter Email