Kommentar till uppgörelsen om nya upphovsrättsregler

I går kväll nåddes en uppgörelse mellan Europaparlamentet, ministerrådet och kommissionen om nya upphovsrättsregler inom den digitala inre marknaden. Jytte Guteland, som är ersättare i parlamentets rättsliga utskott kommenterar uppgörelsen:

– Jag ser med stark oro på att uppgörelsen omfattar en helt ny rättighet för pressutgivare som riskerar att begränsa möjligheten till länkning för privatpersoner. Vi har under hela den här processen varit emot artikel 11 eftersom det skulle fjärma sig från kärnan i de regler som styr skyddet av litterära och konstnärliga verk i den så kallade Bernkonventionen, säger Jytte Guteland

– Jag anser att artister och andra kreatörer måste kunna få betalt för sina verk men åtgärderna måste vara proportionerliga och vara välbalanserade mot allmänhetens intressen. Vi är emot de skrivningar i artikel 13 som i praktiken kan innebära krav på uppladdningsfilter eftersom de kan riskerar användningen av memes, paroider och satir. Dagens teknik är inte tillräckligt träffsäker helt enkelt, avslutar Jytte Guteland.

– Jag har hela tiden varit emot en artikel 11 om en ny rättighet för pressutgivare och emot filter i artikel 13 och vår position kvarstår. Nu får vi kämpa i parlamentet så vi hinner förbättra texten innan mandatperiodens slut.

* * *

facebook Twitter Email