Kommentar Jytte Guteland kring de nya reglerna för klimatutsläpp för tunga fordon

Med siffrorna 474 för och 47 mot gav Europaparlamentet sitt slutgiltiga godkännande till de nya reglerna för klimatutsläpp för tunga fordon. Det innehåller krav på utsläppsminskningar på 15 procent till år 2025 och 30 procent till år 2030.  Jytte Guteland (S), europaparlamentariker i parlamentets miljöutskott, kommenterar omröstningen:

  • Det bra att vi nu får bindande mål på plats för tunga fordons klimatutsläpp. Trots att det är mindre ambitiös linje en den jag drev i miljöutskottet så är detta ett steg mot en fossilfri och klimatneutral transportsektor. Under allt för lång tid har den tunga trafikens klimatutsläpp varit helt oreglerade trots att de står för 6 procent av EU:s samlade koldioxidutsläpp. Det är avgörande för om vi ska ha en hållbar framtid. Alla sektorer måste ta sitt ansvar för klimatomställningen.
  • När utsläppen från den tunga trafiken minskar innebär det renare luft i våra städer. Det är bra både för miljön och för människors hälsa. Därför är det viktigt också med de delmål som nu sätts upp för lågutsläpps- och nollutsläppsfordon, som kommer att fortsätta att driva på utvecklingen för renare fordon och en bättre andningsluft i våra städer.
  • Dagens lastbilar skulle kunna bli upp till 18 procent mer bränsleeffektiva och spara åkerierna 5 700 euro per år med hjälp av teknik som redan finns. Denna teknik finns för närvarande i endast ca 15 procent av de nya lastbilarna, främst på grund av att tillverkarna säljer den endast som dyr tillvalsutrustning.
  • Det måste löna sig för företagen att investera i lösningar som minskar utsläppen. Därför är det viktigt att regelverket sätter upp en prissignal som gör att det lönar sig mer för tillverkarna att investera i framtiden än att bryta mot reglerna. Vi ska också komma ihåg att det här är en sektor som under decennier lyckats förhala sig undan lagkrav på att minska utsläppen genom en kartellbildning som inbegripit alla större europeiska lastbilstillverkare.

* * *

facebook Twitter Email