Gabelic blir skuggrapportör för REGI-rapport

Nu är det klart att europaparlamentarikern Aleksander Gabelic kommer arbeta med ett lagstiftningsförslag som rör skydd av EU:s budget när det gäller brister i medlemsstaters rättssäkerhet.

Det är kommissionen som har tagit initiativ till ett lagförslag som ska stärka EU:s möjligheter att begränsa medlemsstaternas användning av EU-medel om det finns generella brister i rättsstatens fungerande. Både Ungern och Polen har under de senaste åren visat på  mycket oroande tendenser gällande just rättsstatens integritet – bland annat när det gäller problem med offentlig upphandling, dåligt fungerande anti-korruptionskontroll och domstolars självständighet.

För både Polen och Ungern pågår nu ett så kallat artikel 7-förfarande där båda länderna riskerar att förlora rösträtten i Europeiska unionens råd mot bakgrund att båda länderna anses bryta mot EU:s grundläggande värderingar om respekt för människans värdighet, frihet, demokrati, jämlikhet, rättsstaten och respekt för de mänskliga rättigheterna.

Kommissionens lagstiftningsförslag kring skydd av EU:s budget angriper situationen i Ungern och Polen från ett ekonomiskt perspektiv, där man föreslagit att länder som visar på generella brister i rättsstatens fungerande ska kunna fråntas vissa EU-medel.

Aleksander Gabelic har tilldelats skuggrapportörskap för ett yttrande i utskottet för regional utveckling för S&Dem-gruppens räkning, ett lagstiftningsförslag som kan komma att röstas om i Europaparlamentet under december 2018.

* * *

facebook Twitter Email