Brexit-lindring för vägtransporter och flyg – beslut i Europaparlamentet

För att göra Storbritanniens utträde ur EU så smidigt som möjligt, har Europaparlamentet beslutat om tre viktiga lagstiftningar för vägtransporter och flyg. Blir det en sk "no deal", dvs kraschar Storbritannien ut ur EU, har parlamentet med stor majoritet i plenum, beslutat om övergångsregler för vägtransporter och flyg. Röstsiffrorna var 578 ja för godstransporter, 576 ja för flygförbindelser och 603 ja för flygsäkerhet.

– Det är bra och det är väldigt viktigt att ge Storbritannien möjlighet att ha kvar sina tillstånd och licenser under 9 månader när det gäller vägtransporter, flygförbindelser och flygsäkerhet. Ingen tjänar på att vi hamnar mitt i ett kaos den 29 mars, säger europaparlamentariker Anna Hedh (S). EU-kommissionen kom med ett förslag och det har vi nu förbättrat.

Förslagen innebär att om det blir en ”no deal” vid Storbritanniens utträde kan godstransporter och passagerarflyg fortsätta i så stor utsträckning som möjligt som de är idag. Det ger Storbritannien 9 månader på sig att förhandla fram egna avtal med EU för att kunna flyga eller köra lastbil till och från EU. Runt 70 procent av livsmedel och mediciner i Storbritannien kommer från EU. Om all transport av varor skulle upphöra vid en ”no deal”, skulle situationen snabbt kunna bli både allvarlig och farlig.

* * *

facebook Twitter Email