Anna Hedh: Årliga rapporten om grundläggande rättigheter i EU

Anna Hedh (S), europaparlamentariker, kommenterar den årliga rapporten om grundläggande rättigheter i EU.

– Jag läser rapporten och jag skäms. Det är skamligt hur illa flyktingar behandlas av en del medlemsländer. Och de som drabbas hårdast är som alltid kvinnor och barn. Skamligt!

– Det är samma sak varje år, varje rapport. Fina ord men ingen gör något. Och gör man något, går det för långsamt. Kommissionen måste presentera både en jämställdhetsstrategi  OCH en strategi mot människohandel. Det gör mer nytta än vad man tror.

– Det är faktiskt inte alls svårt. Ge kvinnor samma grundläggande rättigheter som män. Och det omedelbart.

* * *

Den 28 februari höll Anna Hedh ett anförande i plenisalen om rapporten.

* * *

 

facebook Twitter Email