Aleksander Gabelic: Kommentarer om granskning av utländska direktinvesteringar

Idag godkände Europaparlamentet det första EU-verktyget för att granska utländska direktinvesteringar. Aleksander Gabelic (S), som är ersättare i internationella handelsutskottet kommenterar omröstningen.

– För mig blev behovet av ett samlat svar från EU extra tydligt när vi såg det kinesiska köpet av den grekiska hamnen Pireus följas av att Grekland blockerade ett kritiskt EU-uttalande om mänskliga rättigheter i Kina, säger europaparlamentariker Aleksander Gabelic (S).

– Det är viktigt att EU nu får en ram för mer tydlighet och samarbete kring utländska direktinvesteringar. Även om vi gynnas av ett öppet handels- och investeringsklimat ska vi inte vara enfaldiga eller naiva när det gäller utländska investerare från till exempel Kina eller Ryssland som inte agerar på rent kommersiella grunder, fortsätter Gabelic.

– Genom att vi nu får ett samlat EU-grepp kan det bli lättare att hantera den här sortens beslut. Jag tycker att det är ytterligare ett exempel på vikten av ett välfungerande europeiskt samarbete, avslutar Aleksander Gabelic (S).

* * *

facebook Twitter Email