Livsmedelssäkerhet

Vi tar inga risker när det gäller människors hälsa. Vi arbetar för en giftfri miljö, där vi kan vara säkra på att de produkter vi använder inte innehåller skadliga ämnen. För oss är det självklart att försiktighetsprincipen ska gälla. De produkter som inte bevisligen är säkra för hälsa och miljö ska inte få finnas på marknaden. Vi får aldrig vänta med att agera när det finns misstankar om risker eller hot.

Detta gäller särskilt de produkter som används av barn. Barn är känsligare än vuxna eftersom de – i relation till kroppsvikten – dricker mer, äter mer och andas mer. Barnmaten ska vara säker i hela produktionskedjan. Nappflaskan, favorittröjan, filten, leksakerna och hårschampot måste vara helt tillförlitliga. Här kan EU göra stor skillnad i människors vardag genom att förbjuda hälsofarliga ämnen. Ett exempel på detta är förbudet mot att använda det cancerframkallande ämnet bisphenol A i nappflaskor. Vi vill stärka lagstiftningen också med totalförbud mot mjukgörare och onödiga allergiframkallande doftämnen i leksaker. Dessutom anser vi att azofärger och för höga nivåer av transfetter bör förbjudas.

Vi vill ha en tydlig ursprungs- och klimatmärkning av livsmedel. Den ska vara lättförståelig och inte kunna misstolkas. Märkningen bör kompletteras med skarpare regler mot vilseledande information och reklam. Arbetet mot oseriösa aktörer som fuskar med livsmedels ursprung kan förbättras ytterligare.

Tillsatslagstiftningen ska i högre utsträckning sätta konsumenternas intresse först. Vi arbetar för att tillsatser inte ska tillåtas om de är osäkra eller missleder konsumenten. För oss är det en självklarhet att människor ska få tydlig och begriplig information om vad varorna i matbutiken faktiskt innehåller.

Omkring 30 000 olika kemikalier finns i dag på den europeiska marknaden. För 95 % av dem saknas ordentliga kunskaper om miljö- och hälsoeffekter. I enlighet med försiktighetsprincipen anser vi att dessa ämnen bör hanteras ytterst restriktivt. EU:s kemikalielagstiftning, REACH, är en stor tillgång på detta område, men regelverket kan förbättras ytterligare så att  ett antal luckor tätas.

* * *
Senaste uppdaterad: 12 juli 2018 / LH

facebook Twitter Email