Ledamöterna

De fem socialdemokratiska europaparlamentarikerna. Från vänster: Aleksander Gabelic, Marita Ulvskog, Anna Hedh, Olle Ludvigsson och Jytte Guteland.

 

Marita Ulvskog

Marita är ledamot och fungerande ordförande i utskottet för sysselsättning och sociala frågor (EMPL) och ledamot i utskottet för transport och turism (TRAN). Marita är delegationsledare för den svenska socialdemokratiska gruppen i Europaparlamentet.

Marita Ulvskog är född 1951 i Luleå. Hon har tidigare varit partisekreterare för Socialdemokraterna, civilminister, kulturminister samt riksdagsledamot. Dessförinnan bland annat chefredaktör för tidningen Dalademokraten.

Läs mer om Marita

Olle Ludvigsson

Olle är ledamot i utskottet för ekonomi och valutafrågor (ECON) och suppleant i utskottet för industrifrågor, forskning och energi (ITRE).

Olle Ludvigsson är född 1948 på Hälsö i Göteborgs skärgård. Han har tidigare bland annat varit ordförande för Volvo Verkstadsklubb, ledamot av AB Volvos styrelse och ordförande fö European Works Council Volvo Europe.

Läs mer om Olle

 

Jytte Guteland

Jytte är ledamot i utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (ENVI) och suppleant i utskottet för rättsliga frågor (JURI).

Jytte Guteland är född 1979 i Huddinge. Hon har tidigare bland annat varit ordförande för Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund (SSU) mellan åren 2007-2011. Jytte har en magisterexamen i nationalekonomi på Södertörns Högskola.

Läs mer om Jytte

 

Aleksander Gabelic

Aleksander är ledamot i utskottet för regional utveckling (REGI) och suppleant i utskottet för internationell handel (INTA).

Aleksander Gabelic är född 1965 och bor i Linköping. Han har en jur.kand. och har tidigare bland annat varit ordförande för Svenska FN-förbundet och riksdagsledamot.

Läs mer om Aleksander

 

Anna Hedh

Anna är ledamot i utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män (FEMM), suppleant i utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (LIBE) samt suppelant i utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd (IMCO).

Anna kommer är född i Uppsala 1967. Innan Anna blev invald i Europaparlamentet var hon bland annat politisk sekreterare i Kalmar och oppositionsråd Mörbylånga. Anna har också arbetat som fritidsgårdsföreståndare.

Läs mer om Anna

 

* * *

facebook Twitter Email