Tåg framför flyget mellan Oslo och Stockholm

Det ska vara lika lätt att ta tåget som det är att ta ett flyg. För att det ska bli verklighet behövs satsningar på att öka kapaciteten för våra järnvägar, skriver Johan Danielsson.
Krönika av Johan Danielsson i Nya Wermlands-Tidningen den 20 februari 2020.

Det är många som lider av klimatångest och vill ändra sin vardag för att bli mer klimatvänliga. Unga människor runt om i världen går ihop för att visa sitt missnöje mot makthavarna.

Europa måste gå i bräschen för att möta klimatutmaningen. Forskning visar tydligt att vi måste minska koldioxidutsläppen drastiskt. I Europaparlamentet röstade vi nyligen ja till den så kallade ”European Green Deal”. Det är EU:s nya tillväxtstrategi som i korthet innebär att alla sektorer i samhället måste genomgå en grön omställning för att kunna leva upp till FN:s klimatmål.

Att ställa om till en grönare och mer hållbar transportsektor kommer att vara avgörande för att vi ska nå våra klimatmål. Fram till 2050 förväntas godstransporterna öka med 80 procent och persontransporterna med 50 procent. Samtidigt ska EU nå nettonollutsläpp.

Då kommer det inte att räcka med skatter och avgifter på fossila bränslen och på olika typer av utsläpp. Vi måste också presentera en positiv vision av den gröna omställningen genom investeringar. Vi måste investera i infrastruktur och alternativa bränslen samt säkerställa att en hållbar omställning är möjlig i alla transportslag, oavsett om det är väg, flyg, järnväg eller till sjöss.

En del i detta arbete handlar om att flytta gods- och passagerartransporter från väg och flyg till järnväg. Det ska vara lika lätt att ta tåget som det är att ta ett flyg. För att det ska bli verklighet behövs satsningar på att öka kapaciteten för våra järnvägar. I egenskap av gruppledare för Socialdemokraterna i Europaparlamentets transportutskott arbetar jag för att EU ska göra de investeringar som krävs.

I Europa har vi ett transeuropeiskt transportnätverk, som har till syfte att upprätta en gemensam politik och infrastruktur för transport, energi och telekommunikation. Transportnätverket har idag nio prioriterade stråk, så kallade korridorer, som länkar samman Europa.

Ett projekt som idag saknas i den korridor där Sverige ingår, och alltså inte är prioriterat, är ”Oslo-Sthlm 2.55”, ett projekt som har som mål att det ska ta 2 timmar och 55 minuter att åka tåg mellan huvudstäderna, med en hastighet på 250 km/h och med fem stopp längst vägen. Jag kommer i Europaparlamentet göra vad jag kan för att denna tågsträcka ska inkluderas bland de prioriterade projekten.

Oslo-Sthlm 2.55 har stor potential och skulle kunna bidra till att fler väljer tåget före flyget.

Projektet skulle gynna miljön då Stockholm-Oslo i konkurrens med Köpenhamn är den flyglinje med flest avgångar från Arlanda.

Projektet skulle också innebära andra samhällsekonomiska effekter. På sträckan bor cirka 3.5 miljoner människor. Om vi lyckas förbättra rörligheten mellan två av Skandinaviens största huvudstäder kommer det vara fördelaktigt för dessa städer men också för övriga invånare i regionen.

Det skulle exempelvis innebära att mellan Karlstad och Oslo skulle restiden minska med 1 timme och 40 minuter och resan mellan Karlstad och Västerås skulle bli 1 timme och 20 minuter kortare.

Johan Danielsson (S)

* * *

facebook Twitter Email