Sverige exporterar för 125 miljarder till Storbritannien

Krönika av Jytte Guteland i Nerikes Allehanda den 9 september 2019.

Har precis avverkat mina första arbetsdagar efter den sena augustisemester vi Europaparlamentariker har.

När nu några dagar har gått känner jag mig uppdaterad och redo för hösten, med huvudet fullt av allt från klimatpolitik till Brexit.

Just Brexit blir en allt mer absurd historia för varje dag som går. Den nyvalde premiärministern Boris Johnson hotar att lämna den Europeiska unionen oavsett och därmed genomföra ett avtalslöst Brexit.

Hur en premiärminister frivilligt kan vilja leda sin nation mot något som kan liknas vid en naturkatastrof trotsar all logik…

Möjligen är det ett politiskt spel för att få EU att göra fler eftergifter än vad som överhuvudtaget vore möjligt. Även om han nu lidit vissa nederlag i det brittiska underhuset, och eventuellt får skjuta upp Brexitdatumet, kvarstår den stora osäkerheten och hotet om ett avtalslöst utträde.

Hur en premiärminister frivilligt kan vilja leda sin nation mot något som kan liknas vid en naturkatastrof trotsar all logik, men tyvärr lever vi en tid där oansvariga populister får inflytande på flera håll.

För Sveriges del är Brexit en stor förlust. Storbritannien är en väldigt viktig partner för oss, ett land vi ofta kunnat samarbeta med och stödja oss på i EU-samarbetet.

Varje år beräknas vi exportera för omkring 125 miljarder till Storbritannien.

Vi har en relativt stor handel med Storbritannien, som kunnat ske smidigt genom EU:s inre marknad och tullunionen. Varje år beräknas vi exportera för omkring 125 miljarder till Storbritannien. Ett Brexit utan avtal innebär att det kommer införas tullar och kontroller vid gränsen. Det kommer bli mer tidskrävande, komplicerat och kostsamt för företag att exportera. Ett avtalslöst Brexit kan också driva på en större ekonomisk oro.

Även om vi i EU kan komma att känna av Brexit, är frågan hur britterna kommer att klara sig mycket större. En nedåtgående ekonomi brukar också drabba vanligt folk hårdast. Härom veckan läckte den brittiska regeringens så kallade Yellowhammer-rapporten ut. Där målas ett scenario upp med flera dygns långa köer av långtradare vid gränsen när transporter med mat och mediciner ska forslas in i landet.

Det är lätt att tänka sig paniken hos en diabetiker som inte får tag i sitt insulin.

Grönsaker från Italien riskerar att ruttna innan de nått butikerna och det finns farhågor om svårigheter att få tag i mediciner, framför allt insulin och influensavaccin. Det är lätt att tänka sig paniken hos en diabetiker som inte får tag i sitt insulin. Det är en fråga om liv eller död, inget mindre.

Rapporten varnar dessutom för ett hotande sopkaos, med allvarliga följder för folkhälsan, när tonvis av avfall samlas på hög utan att kunna tas om hand eftersom landets exportlicenser i ett slag blir ogiltiga. I dag exporterar Storbritannien ungefär tre miljoner ton sopor till EU varje år, mestadels hushållsavfall.

Jag hoppas att Boris Jonsson ska lägga partipolitiken åt sidan…

För mig står det helt klart att Brexit är en förlust, men att ett avtalslöst och oordnat Brexit vore något av en katastrof. Jag hoppas att Boris Jonsson ska lägga partipolitiken åt sidan och arbeta för att trygga framtiden för sitt land och dess medborgare i stället.

Jytte Guteland

facebook Twitter Email