Socialdemokrater i världen måste återigen förena sig

Krönika av Evin Incir i Aktuellt i politiken den 15 november 2019.

Vi har mindre än tio år på oss att stabilisera uppvärmningen vid 1,5 grader för att rädda vår planet. Samtidigt befinner sig 70 miljoner människor på flykt på grund av krig, förtryck och klimatkonsekvenser. En del forskare menar att över 200 miljoner människor kan komma att tvingas på flykt 2050 om inget görs omgående. Enligt EU-kommissionen har även ojämlikheten ökat enormt.

Med nya och ökade utmaningar har två motpoler växt sig allt starkare i våra samhällen – Greta Thunbergarna och Jimmy Åkessonarna. Greta är hållbarheten och jämlikhetens röst, medan Jimmy är missmodets och splittringens röst. Vem som vinner är den som vi matar mest.

En sak har de gemensamt – frustrationen över dagens politiska system som i mångt och mycket inte levererar svar på dagens utmaningar. Dagens utmaningar kräver dock gemensamt ansvarstagande.

Konkret handlar det om en offensiv och jämlikhetsmedveten miljö- och klimatpolitik. Alla länder behöver även ta ett gemensamt ansvar för människor som tvingas på flykt. Dessutom behövs en inkluderande tillväxt som kommer vanligt folk till gagn.

Gör vi inte det kommer Åkessonarna fortsätta växa sig allt starkare – jämlikhets- och jämställdhetsmotståndarna, klimatförnekarna och de vars mål är att nedmontera det vi det senaste århundradet har kämpat för – demokrati, rättsstat och våra fundamentala rättigheter.

I Ungern och Polen har de tagit sig in i maktens korridorer och gör det som egentligen borde vara ett minne blott. Men allt görs i demokratins namn – de vann ju val menar de.

Den nederländska socialdemokratiske EU-kommissionären Frans Timmermans summerade det bra vid en utfrågning i Europaparlamentet; ”Either your rule of law or you rule by law”. Det senare innebär möjligheten för de styrande att åsidosätta våra fundamentala rättigheter och nedmontera rättsstaten – allt i demokratins namn. Det skulle slänga oss tillbaka till 1930-talets Europa, fascismen och nazismen vore återigen ett faktum.

Högern allierar sig allt mer med extremhögern i dag. Och extremhögern har insett, något vi socialdemokrater har kommit att ta för givet så till den grad att vi nästan har glömt varför socialdemokratin fick sitt enorma genomslag i början på 1900-talet, vikten av att organisera sig över nationsgränserna.

Socialdemokratin måste se till att ta tillbaka kommandot och verka för att demokratin, rättsstaten och våra fundamentala rättigheter inte hotas. För det krävs att socialdemokrater i världen återigen förenar sig.

Evin Incir

* * *

facebook Twitter Email