Olle Ludvigsson: Vi måste gissa oss till framtidens problem

Samtal om artificiell intelligens pendlar för det mesta mellan lamslagen förskräckelse och tilltro till morgondagen. Det pratas ofta om klonade medvetanden, mordiska robotbin och en allmänt dyster framtidstro. AI är fascinerande eftersom det ligger i en framtid bara ett ögonblick bort – i vissa fall är den redan här.

Sedan ett år tillbaka är det en robot som sköter ansökningarna om försörjningsstöd i Trelleborgs kommun. Roboten som granskar och läser av ansökningsuppgifterna är väldigt effektiv med svar inom ett dygn. Såklart möter det motstånd, bland annat i Kungsbacka där flera socialsekreterare har sagt upp sig i protest mot kommunens förslag att skaffa en liknande robot.

Samtalet om AI pågår också i EU. På möten i Europaparlamentet har det under våren samlats experter, kommissionärer och forskare som berättar för oss hur världen kommer att förändras. En sakkunnig person säger att utvecklingen aldrig kommer att gå så långsamt som den gör nu. Kommissionen påpekar att lagstiftningen kring AI måste vara förutseende – ett annat sätt att säga att vi måste gissa oss till framtida problem.

För det är viktigt att det blir rätt när det gäller lagstiftning och AI. Vi måste ha regler som är förankrade i verkligheten – regler som tar hänsyn till människors säkerhet, arbetsfrågor och juridiskt ansvar.

Den här veckan kommer kommissionen med ett initiativ som troligtvis inte innehåller några lagstiftningsförslag, utan är mer allmänt hållet om AI. Och det är svårt att klandra kommissionen för att dom är ospecifika – vem förutom de främsta forskarna och experterna kan egentligen greppa hur samhället kommer att påverkas av det här teknologiska språnget?

En sak är säker. AI har potentialen att gynna alla. Redan nu använder bönder artificiell intelligens för att bedöma om ett djur är sjukt, läkare använder AI för att upptäcka hudcancer.

Vi politiker måste respektera oron som AI innebär, men samtidigt vara modiga och inte begränsa oss. Som socialdemokrat är linjen ändå tydlig – både socialarbetaren i Kungsbacka och teknikföretaget med en banbrytande idé måste lyssnas till. Ett bättre och mer jämlikt samhälle bör vara målet för gemensamma teknologisatsningar.

Olle Ludvigsson

facebook Twitter Email