Olle Ludvigsson: Kommer man överens bör man stå för det

Krönika av Olle Ludvigsson i Aktuellt i politiken den 22 december 2017.

För kort tid sedan stod det klart att fack och arbetsgivare nått en överenskommelse om så kallade etableringsjobb. Det handlar om att de som står långt från arbetsmarknaden, såsom unga och nyanlända, lättare ska kunna få ett jobb. Modellen är tänkt att kombinera arbete med utbildning, där lönen betalas delvis av arbetsgivaren och delvis av staten. Anställningen är tidsbegränsad men ska efter två år leda till fast anställning.

Utan tvekan är uppgörelsen en kompromiss, där både fack och arbetsgivare varit tvungna till eftergifter. Men det är i mitt tycke en balanserad kompromiss som svarar upp mot en del av de utmaningar som vi i dag ser på svensk arbetsmarknad. Därför är det viktigt att modellen kommer på plats så fort som möjligt.

Uppgörelsen mellan fack och arbetsgivare visar styrkan i den svenska arbetsmarknadsmodellen. Parterna sitter ner tillsammans och förhandlar, ofta med vetskap om att staten alltid kan ta till lagstiftning om man inte kommer överens. När en överenskommelse nåtts, står parterna gemensamt upp för den. Denna modell har tjänat oss väl under lång tid och utgör en av hörnstenarna i den svenska modellen.

Reaktioner på uppgörelsen om etableringsjobb har dock inte låtit vänta på sig. Alla alliansens partiledare har mer eller mindre sågat uppgörelsen – de är kritiska till förslaget, till konstruktionen och så vidare. Trots att den svenska modellen än en gång levererat, hotar alliansen ändå med lagstiftning om lägre ingångslöner. Det känns mycket märkligt och samtidigt oseriöst, framförallt med tanke på att modellen ännu inte är färdig då förhandlingar just inletts med regeringen.

Det är en tydlig attack på den svenska modellen och den kan tyvärr få stora konsekvenser. Mönstret går igen och låt oss gemensamt se till att dessa hot aldrig blir verklighet. Det tål att upprepas – den ska svenska modellen ska inte avvecklas. Den ska utvecklas.

Olle Ludvigsson

facebook Twitter Email