Olle Ludvigsson: Den grekiska tragedin Brexit fortsätter

Krönika av Olle Ludvigsson i Nerikes Allehanda den 16 juli 2018.

Efter årslånga diskussioner inom det konservativa partiet kunde Storbritanniens premiärminister Theresa May öppet deklarera att hennes regering står bakom en linje som innebär nära relationer med EU efter det att Storbritannien lämnat EU.

Än en gång ett bevis på hur snabbt det kan svänga inom politiken och än en gång ett efterföljande drama likt en högklassisk grekisk tragedi som spelas upp inför en förstummad omvärld.

Två dagar efter att May nöjt förkunnat regeringens enighet i frågan, avgick först David Davis, minister med ansvar för brexitförhandlingarna med EU, och därefter tackade utrikesminister Boris Johnson för sig. Gemensamt för båda dessa herrar är att de har varit ledande företrädare för att Storbritannien ska lämna EU. Vad som är mera anmärkningsvärt är att de två ministrarna deltog på de regeringsöverläggningar som föranledde Theresa Mays förkunnande om att regeringen var överens om att behålla nära relationer till EU efter Brexit. Man skulle alltså kunna undvika en s.k. hård Brexit.

Det som därefter hänt är att fullt politiskt kaos utbrutit i Storbritannien. När detta skrivs är det fortfarande oklart vilka konsekvenserna blivit, men även om May har varit snabbt med att utnämna efterträdare till de avhoppade ministrarna , spekuleras det nu öppet om att May kan komma att utmanas om partiledarskapet.

Skådespelet som nu spelas upp handlar om Storbritanniens framtida relation till EU. Aktörerna är dels de som förespråkar en mjuk Brexit, det vill säga att Storbritannien behåller nära band till EU för att framförallt underlätta handeln, och de som förespråkar ett hårt utträde, med mindre samarbete och total separation från alla EU-institutioner. Två helt skilda scenarier.

En nyligen publicerad rapport visar tydligt att Brexit hitintills inte blivit någon vinstaffär för britterna. Tvärtom! Brexitomröstningen har fört med sig en ekonomisk nedgång, med minskade skatteintäkter på flera hundra miljarder kronor som följd. Med andra ord har folkomröstningen allvarligt skadat ekonomin. Inte heller håller myten om att Storbritannien skulle få tillbaka mera än vad det kostar att vara med i EU. Detta tål att tänkas på, framförallt när det finns partier som Sverigedemokraterna som så tydligt deklarerat att de vill att Sverige ska gå samma väg som Storbritannien och lämna EU.

Enligt den antika grekiska tragedin är katastrofen oundviklig och huvudpersonens misslyckande förutbestämd. Huruvida detta stämmer på Theresa May får tiden utvisa, men allvaret i situationen kan man inte bortse från. Det är mycket som står på spel när Brexit snart är ett faktum. Det är enormt viktigt för alla parter – Storbritannien, EU men också Sverige – att bibehålla våra nära relationer även efter Storbritanniens utträde. Det finns inga vinnare med ökad splittring i Europa.

Olle Ludvigsson

facebook Twitter Email