Olle Ludvigsson: Dags att täppa till kryphålen i skattesystemen

Krönika av Olle Ludvigsson i Aktuellt i politiken den 17 november 2017.

Paradisläckan avslöjar igen hur en global finanselit lever i ett eget universum med helt annan skattemoral än övriga samhället. Vi kan inte ha en ordning där vanligt folk betalar skatt samtidigt som en global elit och multinationella storföretag nolltaxerar.

EUs arbete med offentlig land-för-land-rapportering och en gemensam konsoliderad bolagsskattesats utgör viktiga steg för att komma åt internationell skatteplanering och skatteflykt.

Mest oroande är att mycket av den här skatteplaneringen inte är olaglig. Det är därför helt avgörande att vi får gemensamma EU-regler på plats som kan komma till rätta med oschyst skattekonkurrens mellan medlemsstaterna och att företagen faktiskt betalar skatt i de länder de verkar i.

När EU väl har täppt till kryphålen måste även skatteregler på global nivå utformas med hårda sanktioner som följd för skattesmitare och för de företag som tillhandahåller tjänster för aggressiv skatteplanering.

I Europaparlamentet sitter jag i Panamautskottet, som innan årets slut kommer att lägga fram konkreta förslag för att komma åt skatteundandragande och skatteflykt.

Det handlar bland annat om att medlemsländerna måste enas om en svart lista över skatteparadis och att vissa medlemsstater måste sluta bromsa införandet av en gemensam konsoliderad bolagsskattesats och en offentlig land-för-land-rapportering.

Storbritannien är ett av de länder som blockerar kommissionens svarta lista i rådet och när det gäller land-för-land-rapporteringen gör Sverige sällskap med Irland, Luxemburg, Malta och Cypern, som motsatt sig större skattetransparens.

Liksom vid Luxleaks och Panamaskandalen har vi i utskott antagit rapporter som skulle komma till rätta med en hel del av de här problemen.

Nu är det dags för medlemsstaterna att lägga prestigen åt sidan och engagera sig för att på riktigt täppa till kryphålen.

Olle Ludvigsson

facebook Twitter Email