Ny våg av social dumping

Krönika av Johan Danielsson i Dala-Demokraten den 3 december 2012.

Mycket talar för att en ny våg av social dumping är på väg till Sverige och övriga Europa. I östra Europa ökar antalet arbetstillstånd till medborgare från länder utanför EU kraftigt. Många av dessa skickas sedan vidare till länder i västra Europa där de tvingas arbeta under omänskliga förhållanden.

Arbetstagarna saknar ofta helt koppling till arbetsmarknaden i de länder som beviljar tillstånden. Den enda kopplingen är att de företag vars affärsmodell bygger på att utnyttja denna billiga arbetskraft har sina säten i dessa länder.

Det handlar om en kraftig ökning. Enligt EU:s egen statistikmyndighet, Eurostat, utfärdade Polen 2017 nästan 600 000 arbetstillstånd till tredjelandsmedborgare och 1,8 miljoner tillfälliga sexmånaderstillstånd, vilket är en ökning från 400 000 tillfälliga tillstånd tre år tidigare.

För fem år sedan hade 40 000 chaufförer från länder utanför EU tillstånd att köra internationell trafik inom unionen. Idag är siffran 150 000. Enbart Polen utfärdade över 70 000 sådana tillstånd förra året.

Bakom ökningen ligger en affärsmodell där åkerier anlitar förare från till exempel Filippinerna och Azerbajdzjan för att ytterligare pressa löner och arbetsvillkoren i branschen inom EU. Europeiska Transportarbetarfederationen kallar det för en andra våg av social dumping.

I Sverige flaggar nu LO för att ett brottsupplägg ökar lavinartat i byggbranschen. Det handlar om entreprenadföretag från andra EU-länder som endast har underbetalda tredjelandsmedborgare som anställda.

Bakgrunden är att Migrationsverket i oktober 2018 undantog tredjelandsmedborgare anställda av företag i övriga EU från kravet på svenskt arbetstillstånd från första dagen.

Detta i kombination med den kraftiga ökningen av tillstånd utfärdade till tredjelandsmedborgare i ett antal EU-länder riskerar att leda till en kraftig ökning av missförhållanden på svensk arbetsmarknad.

Det här ska läggas till ett redan omfattande problem. Svartjobb och annan arbetsmarknadsrelaterad brottslighet med hård exploatering av papperslösa, asylsökande och arbetskraftsinvandrare, kostar redan idag uppskattningsvis 70 miljarder kronor per år bara i missade skatteintäkter.

Problemet är på intet sätt begränsat till Sverige. Europeiska bygg- och träfacket har bett EU-kommissionen att granska Sloveniens agerande rörande arbetstillstånd för medborgare från tredje land inom byggsektorn som sedan utstationeras till andra medlemsstater till låga löner och usla arbetsvillkor. En affärsmodell som man misstänker aktivt understöds av den slovenska regeringen.

FNV, den holländska motsvarigheten till LO, har flaggat för de utbredda problemen i transportsektorn. Och enligt organisationens ombudsmän, som regelbundet möter filippinska chaufförer på parkeringar längs vägarna, är exploateringen i 95 fall av 100 så grov att verksamheten bör betecknas som människohandel.

Detta är verkligheten idag, år 2019, och det är viktigt att vi genast agerar. Jag har själv i veckan ställt en fråga till den tillträdande EU-kommissionen hur de ser på frågan. Har de tillräckligt med information? Vilka åtgärder tänker de vidta för att stoppa detta växande problem?

För mig är det självklart att vi omgående måste sätta stopp för detta fenomen innan det vuxit så mycket att det blir ohanterbart. På svensk nivå måste vi genast återvända till ordningen som gällde innan 2018 och ställa krav på arbetstillstånd från dag ett.

Vi måste få kontroll över vilka som befinner sig på vår arbetsmarknad. Om vi inte vet att personerna befinner sig i landet har vi ingen som helst möjlighet att kontrollera deras löner och arbetsmiljö och myndigheterna kommer inte kunna säkerställa att skatter och avgifter betalas som de ska.

Jag kommer fortsätta att pressa den nya EU-kommissionen i denna fråga i min roll som Europaparlamentariker.

Johan Danielsson

* * *

facebook Twitter Email