Marita Ulvskog: Jobbfrågorna väger tyngre än gratis interrailkort

Krönika av Marita Ulvskog i Aktuellt i politiken den 19 januari 2018

Valåret 2018 har inletts. Det är uppenbart fastän en del av oss ännu inte hunnit göra oss av med den barrande julgranen. Till nästa EU-val är det något längre – maj eller juni 2019 – men i EU-parlamentet är det ändå redan valfrossa.

Alla partigrupper försöker nu få igenom beslut som kan visas upp för väljarna. Särskilt de yngre. Förhoppningen är att fler ska tycka att det är viktigt att faktiskt delta i EU-valet. Det är också mot den bakgrunden man ska se förslaget om gratis interrailkort för 20 000 unga som först lanserades av en tysk konservativ politiker.

Från den socialdemokratiska partigruppen har vi dock hittills koncentrerat oss på jobbfrågorna. EU-kommissionens ordförande Juncker har tidigare föreslagit ett slags ”solidaritetskår” av unga som skulle arbeta med bland annat miljö- och flyktingfrågor.

Det låter ju bra. Särskilt i ett Europa där ungdomsarbetslösheten fortfarande är mycket hög. Men som sossar är vi vanligtvis bättre på ansvarstagande än på marknadsföring. Allt som oftast är vi de vuxna i rummet.

Alltså har vi lagt mest energi på att förslaget om solidaritetskåren inte ska kunna utvecklas till en förvaringsplats för arbetslösa ungdomar eller en introduktionskurs i att acceptera lönearbete utan lön och fackliga rättigheter.

För några dagar sedan kunde vi med bred majoritet rösta igenom det nya förslaget som uppfyller våra krav. En ung italiensk socialdemokrat – som bland annat är väl förtrogen med Bommersvik och svensk socialdemokrati – har varit vår förhandlare.

Samtidigt går förhandlingarna om utstationeringsdirektivet vidare för att minska riskerna för en konkurrens ”nedåt”; det vill säga lönedumpning, försvagning av fackliga rättigheter, dåliga och ibland riskfyllda arbetsmiljöer. I de förhandlingarna håller jag själv i ordförandeklubban.

Vi har hunnit en bit på väg. Men mycket återstår. Utan ordning och reda på arbetsmarknaden kommer dock nästa EU-valrörelse att bli mycket svår. Det väger tyngre än 20 000 interrailkort. Mycket tyngre.

Marita Ulvskog

facebook Twitter Email