Marita Ulvskog: Fjellner en av få som röstade emot att minska cancerrisken

Krönika av Marita Ulvskog i Aktuellt i politiken den 10 november 2017.

Nyligen röstade EU-parlamentet om en arbetsmiljölag som jag ansvarat för. Det är en lagstiftning som minskar cancerriskerna i arbetsmiljöer i hela EU; med tydliga gränsvärden för elva nya cancerogena ämnen plus skärpta regler för två ämnen som sedan tidigare var försedda med gränsvärden. Utöver detta ingår också rätten till avgiftsfria hälsokontroller även när man slutat arbeta i en miljö där cancerogener utgör en risk.

Omröstningen om cancerförslaget slutade med siffrorna 540 ja-röster, 119 nedlagda – och 6 nej-röster.

En av dessa sex nej-röstare var Christoffer Fjellner, moderat EU-parlamentariker från Sverige.

I ett hav av borgerliga politiker sticker alltså Fjellner ut. En ansenlig del av de borgerliga EU-parlamentarikerna röstade för de regler som begränsar cancerriskerna, en del av dem ser också problem med system som innebär att man konkurrerar länderna emellan med hjälp av dåliga och farliga arbetsmiljöer. Utöver lägre löner.

Så icke Fjellner.

I artiklar angriper han i stället statsminister Stefan Löfven för att inte begripa sig på fackliga rättigheter (!) och arbetsmarknadsvillkor. Sannolikt gäller detsamma för mig och alla andra som i EU-parlamentets sysselsättningsutskott driver frågor om exempelvis lika lön för lika arbete i stället för dumpade löner och arbetsvillkor.

Det känns lite udda. Minst sagt. Det man blir nyfiken på är hur många moderater som delar hans verklighetsuppfattning. När Fjellner röstar nej till fackliga rättigheter, till minskad risk för arbetsrelaterad cancer – är de flera eller är han ensam?

Inte blir jag klokare av att läsa moderata/konservativa ledarsidor. Senast var det Östgöta-Correspondenten som formulerade sig på följande sätt på ledarplats: ”Moderater tycks främst värna friheten för moderata väljare….en gated community för de bättre bemedlade”.

Jo, jag håller med. Christoffer Fjellner kan ledarskribenten få problem med.

Marita Ulvskog

facebook Twitter Email