Klimatet måste bli en av de stora frågorna i EU-valet

Krönika av Jytte Guteland i Aktuellt i politiken den 11 januari 2019.

Det nya året har inletts, EU-valåret 2019. Ännu ett spännande politiskt år, med många svåra utmaningar. Här hemma handlar det såklart fortfarande främst om vilken regering vi ska få, men inom EU har vi också en intensiv vår som innehåller såväl Brexit 29 mars som valet till Europaparlamentet 26 maj. Valet medför att vårt schema blir mer hektiskt redan i januari, eftersom all lagstiftning som ännu inte är beslutat om, måste hinnas med innan valrörelsen står för dörren.

En annan stor politisk fråga för det nya året är klimatfrågan. Om vi inte ställer om utvecklingen så att den blir hållbar så kommer världens uppvärmning att bli fyra grader, det slog FNs klimatpanel (IPCC) fast i höstens mest omtalade vetenskapliga rapport.

Fyra grader skulle innebära en fullskalig katastrof, med massdöd, flyktingkriser och utrotning av flera djurarter som följd.

Själv deltog jag på klimattoppmötet i Katowice i december. Tanken var att enas om hur arbetet med att leva upp till Parisavtalet ska gå till. Eller som ordföranden för konferensen uttryckte det ”Utan Katowice inget Paris”.

Jag deltog i Europaparlamentets förhandlingsdelegation. Vårt arbete handlade om att trycka på för ambition såväl inom EU som från övriga världens länder. Vi lyckades bidra till bättre regler för hur länder ska redovisa och mäta sina utsläpp, men jag måste säga att jag hade önskat mer politiska löften om att länderna ska öka sina nationella åtaganden för att komma ner till 1,5 grader.

I EU-valet önskar jag att klimatet blir en av de stora valfrågorna. Det krävs mer från EU om vi ska lyckas leva upp till det som krävs för att EUs samlade klimatutsläpp ska läggas i linje med Parisavtalet. Utsläppen måste minska med 55 procent till år 2030, idag är målsättningen 40 procent.

För mig är det självklart att Europa ska gå före i det internationella klimatarbetet, vi har både ett ansvar och förutsättningarna. EU kan visa att det lönar sig att gå före och minska utsläppen. Det kommer att stärka vår konkurrenskraft globalt att vara pådrivande för grön teknik och innovationer, men framförallt handlar det om ansvar när forskarna så tydligt visar vad som står på spel.

Jytte Guteland

* * *

facebook Twitter Email