Jytte Guteland: Utsläppshandel för det kommande årtiondet

Krönika av Jytte Guteland i Aktuellt i politiken den 8 december 2017.

Det har varit en intensiv höst för mig. Efter två års arbete har vi äntligen slutfört arbetet med att reformera utsläppshandeln (ETS) för det kommande årtiondet. Vi hade två sista förhandlingar mellan Europaparlamentet, EU-kommissionen och ministerrådet, som innebar riktiga nattmanglingar. Vi var klara runt klockan fyra på morgonen både i oktober och november.

Knäckfrågan gällde kolkraftverken i EUs nyare medlemsländer. EU-parlamentet hade ett tydligt mandat att inte acceptera mer gemensamma EU-pengar till finansiering av kolkraft i EU. Vi lyckades till slut få rådet med oss, men med undantag för två länder vars BNP ligger under 30 procent av EU-genomsnittet.

Jag är glad att vi stod på oss. Detta är en bra start för att driva bort kolkraften från subventionering i ETS. Det är ju fullständigt orimligt att en klimatlagstiftning subventionerar kolkraft!

Andra frågor som har varit viktiga för oss har framförallt handlat om ambitionen för ETS:en. Vi vill minska överskottet av utsläppsrätter i systemet, så att utsläppen från industrin och energiproduktion i Europa minskar mer och snabbare.

Vi vill också bredda utsläppshandeln så den gäller för verksamheter som inte omfattas av konkreta mål för att minska sina utsläpp av växthusgaser, framförallt den internationella sjöfarten.

Slutuppgörelsen innebär att överskottet av utsläppsrätter minskar kraftigt. Gällande sjöfarten fick vi in en skrivning om att sektorn måste klimatregleras senast år 2023, helst globalt. Om det inte är möjligt ska EU gå före och göra detta. En viktig seger.

Jag är nöjd med att vi tog flera fajter för att förbättra utsläppshandeln, så att den hamnar bättre i linje med Parisavtalet. Det är lätt att sola sig i glansen av internationella avtal, men det är betydligt svårare att se till att avtalen efterlevs i den egna lagstiftningen.

Fler politiker borde tänka på detta.

Jytte Guteland

facebook Twitter Email