Jytte Guteland: Ska vi få komma in i det ockuperade territoriet?

Krönika av Jytte Guteland i Aktuellt i politiken den 3 november 2017.

Madrid – förmiddag den 27 oktober 2017. Jag sitter på flygplatsen och väntar på ett flyg som ska ta mig till Las Palmas och vidare till El Aaiun i Västsahara. Jag och en grupp parlamentariker är på väg för att med egna ögon se hur situationen ser ut. Jag är spänd på hur det ska gå. Ska vi få komma in i det ockuperade territoriet?

Flera med kunskap om situationen har sagt att vi kommer att nekas tillträde. Det var tydligen länge sedan några utomstående parlamentariker fick tillträde att komma in.

Den 21 december 2016 slog EU-domstolen fast att Västsahara inte är en del av Marocko och att avtal som gäller Västsahara kräver det västsahariska folkets samtycke. Vid alla förhandlingar mellan EU och Marocko måste det västsahariska folket vara representerat och domen hänvisar till de FN-resolutioner som anger befrielserörelsen Polisario som dess representant.

Men anledning av domen, omförhandlar EU-kommissionen handelsavtalet. Det är därför vår lilla grupp vill besöka Västsahara. Vi är två svenskar – jag och Bodil Valero (MP).

Jag utgår från att vi kommer att få komma in. Hur ska vi kunna fatta beslut om relationerna och handeln om vi inte tillåts veta något om förhållandena på plats eller får höra vad det västsahariska civilsamhället har att säga?

Förutom kritiken mot att Marocko exploaterar naturresurser, får vi också återkommande rapporter om kränkningar av mänskliga rättigheter. Ett uppmärksammat fall är Gdeim Izik utanför El Aaiun. Det handlar om de hårda straff som en marockansk domstol utdömde mot 25 västsahariska män som deltog i ett protestläger 2010. Tortyr kan ha använts samband med erkännandena och Amnesty International riktar skarp kritik mot rättsprocessen.

Jag går långsamt mot gaten. En sak är säker. Oavsett om resan blir av eller inte. Det här är någonting jag aldrig kommer att glömma.

Jytte Guteland

Fotnot. Parlamentarikerna släpptes inte in, se artikel i Aktuellt i politiken.

facebook Twitter Email