Jytte Guteland: Riksdagsvalet har också betydelse för EU

Den senaste tiden har en vanlig fråga till mig varit om EU har med riksdagsvalet att göra. Svaret på frågan är: ja, i allra högsta grad. Valet påverkar vilken riktning Sverige tar i Ministerrådet. Det i sin tur påverkar alla frågor som förhandlas där.

Sverige har under nuvarande mandatperiod tagit en aktiv roll både för att leda Europa framåt i en ny social riktning och visat ledarskap för en modern och rättvis arbetsmarknad, jämställdhet, mänskliga rättigheter och klimat. En högerregering skulle innebära att den progressiva rösten tystnar i rådet. Det handlar inte om några enskilda frågor. Det är större än så. Det är ett vägval om vilken riktning vi vill styra Europa och Sverige framåt.

Som Sveriges enda ordinarie ledamot i miljöutskottet arbetar jag med klimat- och miljöfrågorna i vardagen. Ofta har det varit viktigt att kunna visa att Sverige tar ansvar och driver på för en ambitiösare politik också.

Några exempel. Jag kämpade för att minska utsläppen från industrin och energisektorn i den så kallade utsläppshandeln. Sverige var pådrivande i rådet för att fler utsläppsrätter skulle tas bort från den stora utsläppsbubblan i systemet. Den konservativa gruppen bromsade ambitionen i förhandlingarna i parlamentet. Vårt arbete hade blivit mindre klimatvänligt om Sverige också haft en konservativ regering.

På samma sätt hade vi ett viktigt samarbete för att förnybartdirektivet ska bli både ambitiöst och att skogens potential ska tas tillvara som klimatresurs. I miljöpolitiken spelar det också stor roll hur ambitiös kemikaliepolitik Sverige står för. I arbetet med den cirkulära ekonomin har Sverige drivit frågan om att skapa ett giftfritt kretslopp. Detta får stor påverkan såväl på ekosystemen som på människors hälsa.

Den konservativa gruppen i parlamentet röstar i stället ofta med lobbyisternas perspektiv i kemikaliefrågorna. De moderata ledamöterna driver en vårdslös kemikaliepolitik och har bland annat röstat emot starkare skydd mot hormonstörande ämnen och att farliga substanser ska totalförbjudas i matförpackningar. En konservativ regering skulle försämra möjligheterna att lyckas skapa regler som sätter hälsa och ekosystem främst.

Jytte Guteland

facebook Twitter Email