Jytte Guteland: I ett barnvänligt EU finns en barnkommissionär

Små ögon som lyser av förväntan, skrattet ligger under ytan och gör sig redo för att bubblande brista fram. Den som nyss sett en 18 månaders barns nyfikenhet och lycka vet hur livet kan levas med glädje och förväntan.

Ibland tänker jag att politiken skulle bli så mycket bättre om vi sätter fokus på småttingarnas väl och ve. Ett barnvänligt EU vore den bästa visionen för att skapa politik som också är bra för oss andra. I ett barnvänligt EU skulle den fattigdom vi ser exempelvis hos vissa minoriteter i några av medlemsländerna inte kunna accepteras.

Barnen måste ha rätt till personnummer så de blir fullvärdiga medborgare, de måste garanteras en bra skola och få rätt till all den välfärd som alla barn behöver för att kunna leva fria liv.

I ett barnvänligt EU skulle medlemsländerna implementera barnkonventionen, och barnaga skulle därmed bli förbjudet. Inget barn skulle tvingas utstå förnedringen att en vuxen, ofta den som ska vara den tryggaste personen i livet, slår. Vuxna skulle lära sig att bryta denna destruktiva tradition som sårar så många barn för livet. Det kräver visserligen fördragsändring att besluta detta från EU, men det är fullt möjligt för EU-länderna att själva redan i dag dra slutsatsen att detta inte är förenligt med respekt för alla människors lika värde och inte borde vara tillåtet.

I ett barnvänligt EU skulle det finnas en kommissionär som särskilt arbetar med att lägga fram förslag på hur EU kan säkra att alla barn får sina rättigheter tillgodosedda och får tillgång till den välfärd som behövs för att de ska vara fria att utvecklas, leka och drömma om framtiden. Barnkommissionären ansvarar också för att all relevant lagstiftning som förbereds barnsäkras så att den har barnens perspektiv med redan från start.

I ett barnvänligt EU kan vi inte tillåta kemikalier eller nivåer av kemikalier som gör vardagen giftig. Hormonstörande ämnen som skadar foster, barn och tonåringar mest, måste förbjudas och/eller regleras hårdare. Själv jobbar jag just nu såväl med hormonstörande ämnen som med bekämpningsmedel, allt för att säkra giftfria kretslopp. Den tanken leder oss rätt när det exempelvis ofta handlar om att förorda försiktighetsprincipen. Kemikaliepolitiken måste skydda såväl barn som bin.

När EU sätter barnens bästa främst då blir vi den progressiva och demokratiska kraft som behövs i dagens globala värld. Då står vi upp för de tidlösa värderingar som ger EU legitimitet.

Jytte Guteland

facebook Twitter Email