Jytte Guteland: Det behövs en ny Iranpolitik för demokrati och reformer

Krönika av Jytte Guteland i Aktuellt i politiken den 12 januari 2018.

2018 har startat dramatiskt för Iran och framförallt för det iranska folket. Många av invånarna vänder sig ännu en gång modigt mot makten för att kräva sociala förbättringar. Protesterna har resulterat i massarresteringar och tyvärr också många döda. Förmodligen känner sig regimen mer pressad än på länge, då protesterna omfattar såväl landsbygdens krav om ekonomisk förbättring som medelklassens krav på demokratisk och social frihet.

I skrivande stund vet vi inte om det är över för denna gång eller om vi kommer se en ny våg av demonstrationer. Oavsett hur det är med den saken, visar protesterna att folket är trötta på att kuvas politiskt och pressas ekonomiskt.

President Rouhani har inte visat sig kunna leverera varken de löften om ekonomisk förbättring – som han lovade skulle komma efter att omvärlden släppte sina ekonomiska sanktioner – och inte heller de förbättringar han utmålat när det gäller mänskliga rättigheter.

Antalet avrättningar har tvärtom ökat med hans ledarskap, politiska fångar har inte släppts och ledarna från den gröna rörelsen år 2009 sitter fortfarande i husarrest.

Den högste ledaren, Seyyed Ali Khamenei, har också han blivit kritiserad. Även den senaste vågen av demonstrationer omfattade de politiska och sociala krav som blev så stora med den gröna rörelsen år 2009.

Det behövs en ny Iranpolitik som tar sin utgångspunkt i folkets längtan efter demokratisering samt sociala och ekonomiska reformer. Det skulle lägga en grund för säkerhetspolitiken och i förlängningen för handeln mellan EU och Iran.

Min slutsats efter de senaste dagarna är därför att omvärlden, framförallt EU, måste utveckla en mer långsiktig politik gentemot Iran, som består av fler komponenter än kärnavtalet. Ett av mina politiska nyårslöften är att verka för det i Europaparlamentet.

Jytte Guteland

facebook Twitter Email