Jytte Guteland: Det är dags att prioritera planeten framför plasten

Haven fyller en ovärderlig roll för våra ekosystem och för människan. Men i dag utsätter vi dem för stora påfrestningar. Den globala uppvärmningen, kemikalieutsläpp och avfall är några utmaningar vi har att tackla om vi inte ska förstöra viktiga länkar i ekosystemen.

Ingen har väl undgått nyheterna om plastbergen som flyter runt i våra hav? Vi ser enorma mängder som driver, ändå är de bokstavligen bara toppen av ett plastberg. Det vi ser är bara en procent av det som göms i haven.

Plasten dödar inte bara liv i haven utan kan också få konsekvenser för människors hälsa. Bland annat fungerar plasten som en magnet för kemikalier, vilket gör att exempelvis hormonstörande ämnen lever kvar på platsen under längre tid. Fiskar får i sig kemikalierna när de äter av plasten och via fisken når ämnena oss människor.Dagens plastanvändning i EU är ohållbar: 31 procent slängs på tippen och 39 procent bränns. Mindre än 30 procent av all plast återvinns. Det innebär att mycket hamnar i miljön.

EU har tidigare exporterat stora mängder plastavfall till Kina. Sedan 1 januari 2018 har emellertid den kinesiska regeringen infört ett stopp för import av flera sorters plastmaterial. Detta ökar mängden avfall som måste förvaltas i Europa. Därmed ökar också behovet att återvinna plast.Den särskilda plaststrategi som EU-kommissionen nyligen presenterade är tandlös och inte tillräcklig för att komma till rätta med dagens ohållbara användning. Kommissionen vill höja återvinningsgraden, men själva återvinningsmålet höjs inte utan förblir 55 procent till år 2030.

Inte heller föreslås något förbud att lägga plast på deponi utan det kommer att vara tillåtet fram till år 2030, då deponin av plast ska minska till 10 procent. Detta är inte tillräckligt ambitiöst.

EU-kommissionen kommer snart att presentera nya lagförslag för hur nedskräpningen i haven ska minskas. Ett förslag som har diskuterats är en avgift för att minska engångsförpackningar av plast. Nu krävs skarpare lagförslag om återvinning och förbud. Inte minst som hjälp till de konsumenter som vill välja bort plasten. I dag kan vi välja att handla glutenfritt, laktosfritt och fettfritt, men ännu inte plastfritt.

Det är dags att prioritera planeten framför plasten.

Jytte Guteland

facebook Twitter Email