Jens Nilsson: Idéburen sektor kan vara en viktig företagsform

Krönika av Jens Nilsson i Aktuellt i politiken den 24 november 2017.

Det är väldigt bra att statsminister Stefan Löfven tog initiativ till det sociala toppmötet i Göteborg. Det innebär att den sociala dialogen återigen kan upprättas. Men då gäller också att uppmärksamma den idéburna sektorns roll för framtidens jobb. Därför genomförde EU-kommissionen och Göteborg ett möte dagen innan toppmötet på detta tema.

Samhället och ekonomin delas ofta in i offentlig och privat verksamhet. Men det finns en tredje sektor som spelar en avgörande roll; den sociala ekonomin.

Med den sociala ekonomin, eller idéburen sektor som den också kallas, menar vi företag, kooperativ, stiftelser och andra verksamheter som har sociala och/eller miljömässiga ändamål, bygger på demokratiska organisationsformer och värnar sina anställda, konsumenter och producenter. Deras gemensamma nämnare är att de sätter allmännyttan före ekonomisk vinstmaximering. Genom att återinvestera vinsten i verksamheten skapar de jobb med goda arbetsvillkor och högt konsumentskydd. Helt enkelt en företagsform som involverar människor, något som är en bristvara i dagens samhälle.

Över 13, 6 miljoner människor i EU har ett arbete att gå till tack vare denna sektor. Tyvärr är verksamheten i Sverige endast av marginell betydelse. Svenska kooperativ sysselsätter mindre än två procent av den totala arbetsmarknaden, jämfört med nästan sju procent i Tyskland och över tio procent i Italien.

I Europa pågår arbete för att stärka denna företagsform. Vi vet att den sociala ekonomin, med ömsesidiga företag och kooperativa banker, klarade den finansiella krisen 2008 mycket bättre än andra. EU-kommissionen driver på för att företagsformen ska kunna växa och det behövs också pådrivande krafter i Sverige.

Investeringar i idéburen sektor går hand i hand med att värna löntagarnas intressen och näringslivets utveckling och bidrar till större demokratiskt inflytande. Alla progressiva krafter behövs när vi utvecklar den svenska välfärdsmodellen.

Jens Nilsson

facebook Twitter Email