Inspirerande möten i parlamentet

Krönika av Erik Bergkvist i Norrländska Socialdemokraten den 22 oktober 2019.

Efter de första månaderna i Europaparlamentet börjar arbetet med att välja en ny EU-kommission att gå mot sitt slut.Arbetet har försenats, vilket inte är ovanligt, men mycket tyder nu på att kommissionen kommer att kunna beslutas om i november. Tre kommissionärer har underkänts, två för juridiska tveksamheter och en som inte klarade av att ge bra svar på frågorna.

Vår svenska kommissionärskandidat Ylva Johansson klarade sig bra och blev godkänd. Det innebär att EU-kommissionen kommer att få en väl påläst och erfaren person att ta itu med de mycket svårlösta migrationsfrågorna.

De politiska frågorna börjar nu få allt större utrymme. Som ledamot i budgetutskottet har jag föreslagit att mer pengar skall tillskjutas till kampen mot ungdomsarbetslöshet och satsningar på omställning till miljövänligare transportsystem. Ekonomin avmattas och det finns tecken på att vi är på väg in i en lågkonjunktur. Då är det rätt läge för sådana satsningar.Jag har även fått förtroendet att ingå i parlamentets budgetförhandlingsgrupp inför 2020. Det känns mycket inspirerande och är ett bra sätt att, förutom att påverka, även lära sig hur saker och ting fungerar och lära känna nya nätverk.

Flera gånger i veckan besöks även vår S-delegation av olika besöksgrupper. Det brukar bli några tusen besökare per år. Jag fick det stora nöjet att träffa en grupp samhällslärare från Kalmar, och några partivänner från region Värmland i veckan. Mycket roligt och lärorikt.Besöksgrupperna ger mig en chans att höra hur de resonerar kring EU och de får möjlighet att direkt kunna prata med oss som finns mitt i EU-politiken.

Ingen har väl heller undgått Brexit. Ett avtalsförslag finns och ska behandlas av både det brittiska parlamentet och Europaparlamentet. Britterna har sagt sitt när ni läser detta. Sa de ja, kommer de att lämna. Sa de nej, kan flera saker ske.Det troligaste är att det blir en förlängning som kommer att innehålla ett nyval och/eller en folkomröstning. ’Fast i denna förvirrade och ibland bisarra process verkar allt vara möjligt, så osvuret är bäst.

Några ord om Turkiet och Syrien. Det är fullständigt oacceptabelt det som nu sker och Donald Trump bär ett stort ansvar. Vapenvilan var nödvändig men ingen hänsyn har tagits till de kurder som varit nödvändiga för att besegra IS. FN är handlingsförlamat så hoppet står till att den amerikanska kongressen kan tvinga sin okunnige president att göra det rätta.

Avslutningsvis en påminnelse från Tage Danielsson:

Freden måste komma först! Gör den inte det min vän. Kommer inget efter den.

Erik Bergkvist

* * *

facebook Twitter Email