Gemensamt hot, som covid-19, kräver gemensamt agerande

Krönika av Evin Incir i Aktuellt i politiken den 3 april 2020.

Covid-19-pandemin har de senaste veckorna påverkat oss alla, vår hälsa och vårt arbete.

För oss parlamentariker har det inneburit att de allra flesta av oss befinner sig i våra respektive länder och jobbar därför på distans.

Covid-19 har även varit den viktigaste frågan för oss att adressera politiskt, inte allra minst vid det senaste, och första i EUs historia, parlamentssammanträdet på distans.

Fokus har bland annat varit gemensam koordinering av sjukvårdsmaterial, ekonomiskt stöd för att säkerställa jobben och tillfällig anpassning av EU-regler som exempelvis att våra flyg inte ska tvingas flyga tomma eller halvtomma på grund av risken att förlora sina flygtider.

Tiden är nu för EU att visa att solidaritet inte bara är ord, men också genomsyrar vårt dagliga arbete. Gemensamt hot, som covid-19, kräver gemensamt agerande.

Även det övriga parlamentsarbetet står självklart inte still, om än inte i lika intensiv fart som fysisk närvaro i Europaparlamentet möjliggör.

Mitt arbete för demokrati, rättsstat och fundamentala rättigheter i och utanför EU fortsätter därför i mina utskott.

Återigen har vi lyckats få EU-kommissionen att gå från ord till handling – denna gång gäller det området jämställdhet. För oss svenska socialdemokrater har framtagandet av en europeisk jämställdhetsstrategi varit en prioriterad fråga.

Att kommissionen kunde prestera en strategi var en vinst för oss som tror på alla människors lika värde oavsett kön eller annan grund.

Själv blev jag extra glad då jag betroddes med ansvaret för jämställdhetsstrategin i utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter, alltså så kallad rapportör å utskotts vägnar.

Strategin är bra, men den behöver bli mer konkret och handlingskraftig. Det räcker inte med ord om vad vi vill. Vi behöver bli mer konkreta om hur vi ska uppnå målen.

Som rapportör för utskottet medborgerliga fri- och rättigheter kommer jag bland annat arbeta för starkare skrivningar och mer konkreta förslag rörande områden som fysiskt och psykiskt våld mot flickor och kvinnor, människohandel och kravet om en övergripande diskrimineringsstrategi, som den som i dag sitter fast i Europeiska rådet.

Den slutliga kampen kommer vi parlamentariker behöva ta i parlamentet. Med en allt starkare extremhöger, tillsammans med stora delar av den traditionella högern, som blickar bakåt i stället för framåt, väntar en hård debatt.

Evin Incir

* * *

facebook Twitter Email