EU tar på sig den gröna ledartröjan

Krönika av Erik Bergkvist i Norrländska Socialdemokraten den 17 december 2019.

Få veckor kommer nog att ha påverkat EU:s medborgare och världen som förra veckan. Det första och troligen mest omvälvande är det klimatpaket den nyvalda Europeiska kommissionen presenterade förra onsdagen: The European Green Deal. En enorm satsning på att modernisera och göra Europas energisystem, industrier och transportsystem långsiktigt hållbara för klimatet.

Satsningen är ett helhetsgrepp och innehåller resurser på 1000-tals miljarder kronor. En hög kostnad, men som kommissionens ordförande Ursula von der Leyen påpekade: Vad blir kostnaden om vi inte gör något?Samtidigt med detta pågick FN:s stora klimatmöte COP25 i Madrid, och EU-toppmötet i Bryssel.EU:s statsministrar på toppmötet behandlade också klimatet, och ett stort framsteg gjordes då man ställde sig bakom att EU skall vara klimatneutralt år 2050. EU tar därmed på sig den globala ledartröjan i att bekämpa klimatförändringen.

Polen står tills vidare utanför uppgörelsen, och fick ett år till på sig att fundera på sitt deltagande. Polen är fortfarande ett relativt fattigt land, med ett stort kolberoende, en utmaning blir nu att hitta gemensamma möjligheter att hjälpa Polen med detta, men även att Polen själva måste göra ett stort jobb på hemmaplan.Det andra stora var givetvis det nyval som genomfördes i det Förenade Kungariket och den tydliga valsegern för Boris Johnson. Det omedelbara resultatet kommer att bli att britterna lämnar den 31 januari nästa år.

Den stora majoriteten innebär också att det kommer att bli det nu liggande Brexitavtalet som antas, då det inte finns någon press på Johnson att förhandla fram något nytt.Detta är dock redan historia, det viktiga nu är hur det kommande handelsavtalet kommer att se ut efter övergångsperioden. Där kan Johnsons starka resultat betyda att han inte känner en lika stor press från de mer hårdföra Brexitörerna, och därmed kan hitta ett avtal där Storbritannien ligger närmare dagens frihandel med EU.

I så fall kan tidsramarna hållas och de osäkerheter som nu finns minimeras. Blir det dock en förhandling där Johnson vill hitta egna standarder för livsmedel, kemikalier m m, så kommer detta att bli mycket utdraget och svårt.

Det andra för britterna blir nu den skotska frågan. Om tories är starka i England så fullständigt dominerar Skottlands Nationella Parti i Skottland.Skottarna vill stanna kvar i EU, och all kraft och energi kommer de nu att lägga på att få en folkomröstning om Skotsk självständighet. Här kan vi även få en liknande debatt på Nordirland, och en debatt om ett förenat Irland.

Norra Sverige har idag ett bra samarbete med Skottland i bland annat EU-program, det är viktigt att detta behålls och utvecklas.

Storbritannien lämnar EU, men riskerar att skapa ett Småbritannien som resultat.

Erik Bergkvist

* * *

facebook Twitter Email