EU måste införa nollvision

Krönika av Johan Danielsson i Dala-Demokraten den 27 september 2019.

Dödsolyckor på arbetet Under valrörelsen fick jag ofta frågan, vad är det första som du kommer att ta tag i när du blir invald i Europaparlamentet? Jag återkom alltid till två frågor. Den första var ordning och reda på våra vägar.

Detta är en prioriterad fråga då situationen på vägarna är ohållbar. Vi har utländska chaufförer som utnyttjas till en bråkdel av de löner som finns i svenska kollektivavtal. De tvingas bo månader i sträck längs med våra vägar, skitandes i våra diken.

Jag började arbeta med denna fråga direkt efter valet. Just nu omförhandlar vi all lagstiftning på detta område.

Det andra kravet jag återkom till var vårt vallöfte om att införa en nollvision för dödsolyckor på arbetet. Detta är ett krav som LO tog fram och som vi Socialdemokrater plockade upp. Vi fick även Europafacket att driva frågan.

Mig veterligen var det inte någon annan i valrörelsen, varken i Sverige eller övriga Europa, som lyfte denna enormt viktiga fråga.

Så hur ser chanserna ut att vinna gehör för att krav som endast drivs av svensk arbetarrörelse? Precis som jag sa i valrörelsen skulle jag vilja hävda att de är goda.

Anledningen är enkel. Det är i grunden ett självklart krav. Människor som går upp på morgonen för att gå till arbetet har en rätt att komma hem till sin familj igen på kvällen. Någon annan ambition än en nollvision för dödsolyckor duger inte.

Och det finns mycket arbete att göra. Varje år dör 4 000 människor i EU i olyckor på sitt arbete.

Vi ska se till att få en bindande nollvision i EU:s nästa arbetsmiljöstrategi och att EU-kommissionen sedan mäter och utvärderar medlemsstaterna. Om utvecklingen går åt fel håll som den gjort i Sverige de senaste åren ska EU-kommissionen tvinga Sverige att vidta åtgärder.

Under 2018 dog 58 personer i arbetsrelaterade olyckor i Sverige. Under årets första sex månader dog totalt 29 personer i olyckor på jobbet.

Det är fler än de som omkommer i de mycket omskrivna gängskjutningarna. Även detta samhällsproblem måste ges den uppmärksamhet som det förtjänar.

EU må vara en trögrörlig organism. Men jag är övertygad om att vi kommer kunna leverera på detta vallöfte, och i förlängningen förbättra arbetsmiljön för hundratusentals européer

Länder med höga antal dödsfall per arbetstagare ska också tvingas ta fram särskilda handlingsplaner. I till exempel Rumänien förolyckas 5,5 personer per 100 000 arbetstagare. Det skulle motsvara över 250 personer per år i Sverige. Detta är en oacceptabel nonchalans med människoliv.

Jag har redan lyft frågan med den föreslagne EU-kommissionären för arbetsmarknadsfrågor Nicolas Schmidt, och med generaldirektören på det ansvariga ”departementet” i EU-kommissionen. Båda var positiva.

Jag har också säkerställt att den socialdemokratiska gruppen i parlamentet kommer att prioritera detta i utfrågningen av den föreslagne kommissionären. Vi har alltså redan 4 månader efter valet flyttat fram våra positioner avsevärt. Facklig-politiskt samverkan fungerar.

EU må vara en trögrörlig organism. Men jag är övertygad om att vi kommer kunna leverera på detta vallöfte, och i förlängningen förbättra arbetsmiljön för hundratusentals européer och säkerställa att antalet människor som omkommer på europeiska arbetsplatser minskar.

Johan Danielsson

* * *

facebook Twitter Email