EU kommer behöva ta större ansvar för sin egen säkerhet

Krönika av Erik Bergkvist i Aktuellt i politiken den 20 november 2020.

Den gångna veckan har gett oss klarhet i två viktiga frågor: EU:s långtidsbudget för den kommande programperioden 2021-2027 är nu färdigförhandlad och valet i USA är klart. Båda är viktiga och positiva besked för Sverige och världen.

Den färdiga budgetkompromissen ska nu behandlas i rådet och parlamentet, det mesta tyder på att den kommer att godkännas.

Det finns en reservation där Ungern hotat med att lägga in sitt veto då de inte gillar kompromissen om rättsstatens principer. Att de hotar med veto innebär att parlamentet lyckats förhandla fram förslag som sätter press på medlemsländerna att uppträda som rättssäkra stater. I slutänden handlar det om mycket pengar för Ungern och Polen, som de inte vill se försenas ytterligare, därför är min bedömning att den uppnådda kompromissen också blir det färdiga resultatet.

Långtidsbudgeten innehåller en total ökning med 16 miljarder euro, och hårdare klimatkrav för budgeten som helhet. Det som kanske får störst betydelse för Sverige är en ökning av fonden för en rättvis (grön) omställning. Den utökas från 4,8 miljarder till 17,5 miljarder euro.

Med samma fördelning som används i dag innebär det en ökning på ett antal miljarder till Sverige. Här ligger norra Sverige långt fram i omställningen mot en koldioxidneutral värld, med bland annat Hybrit i fronten. Alla detaljer är inte klara än, men vi hoppas kunna använda dessa pengar till att även ta fram mer miljövänliga transporter.

Till den andra viktiga frågan den här veckan – vi får nu en amerikansk president som det går att prata med. Det är oerhört glädjande att Joe Biden vann presidentvalet. Mycket kommer att bli bättre i det globala samtalet med Biden som president, han är intresserad av både samtal och gemensamma lösningar.

Däremot måste vi inse att den utveckling vi har sett i USA, långt innan Trump, inte kommer att vridas tillbaka. USA har ett allt större fokus på inrikespolitik och den omvärld som är mest intressant för dem ligger på andra sidan Stilla Havet, långt ifrån Europa. Det betyder att EU kommer att behöva ta ett större ansvar för sin egen framtid, inte minst inom säkerhetspolitiska områden. Att EU tar detta ansvar, och snabbt, har stor betydelse.

Det som definitivt kommer bli bättre är att USA återigen går med i Parisavtalet, och att möjligheterna till en multilateral värld med frihandel tagit ett steg i rätt riktning.

Erik Bergkvist

* * *

facebook Twitter Email