EU behöver en coronakommission

Livet är som märkvärdigt. När man tror en utveckling är någorlunda given, så sker nåt som förändrar allt. Corona...
Krönika av Erik Bergkvist i Norrländska Socialdemokraten den 28 april 2020

Så totalt allt kan ändras på två månader. Åkte från Bryssel för drygt sex veckor sedan och kunde väl aldrig tro att jag fortfarande skulle vara hemma.

Det positiva är att få vara med familjen (jo, de står ut rätt bra…) och att jag nu fått tillfälle prova på ett antal programvaror för videokonferenser. Hittills fyra olika, de har utvecklats mycket, men har samtidigt sina brister.

Ett exempel är att ingen har några speciellt bra och användbara system för lite mer komplexa omröstningar och identitetskontroller.

Därför sker nu voteringar genom e-post, med underskrivna inskannade röstlistor, vilket gör att en omröstning på detta sätt tar två dagar. I normalfallet, när vi sitter i samma sal tar det två timmar.

Förutom att det ändå funkar hjälpligt, är det långt kvar till vad det personliga mötet över en kopp kaffe kan uträtta. Här finns en marknad för programvaruutvecklare …

Allt beslutsfattande och alla diskussioner handlar just nu om corona. De resurser som kan frigöras har frigjorts. Det handlar istället om hur en gemensam europeisk återhämtning kan se ut. En del kallar det för en ny Marshallplan, vilket inte är helt fel.

Den ursprungliga Marshallplanen syftade till att bygga upp Europa efter andra världskriget. Den bidrog kraftigt till återhämtningen – både till de som betalade och de som blev hjälpta. USA bidrog med ekonomiska resurser och därmed skapandet av ett fredligt och välmående Europa man kunde handla och utvecklas tillsammans med.

Tyvärr verkar inte USA:s nuvarande president förstå poängen med ömsesidigt samarbete och nytta.

Länderna är dock långt ifrån överens om långtidsbudgeten. Min förhoppning är att den gränsöverskridande katastrof som corona varit, måste leda till mer samarbete och gemensamma insatser.

Givetvis måste de rikare bidra mer, men det tjänar vi faktiskt på allihopa, så det gäller nu att hitta de goda kompromisserna som leder framåt.

Slutligen är jag övertygad om att effekterna av corona måste utvärderas gemensamt. Dels själva pandemibekämpningen, men också de ekonomiska konsekvenserna samt inte minst de demokratiska.

Varje land måste ha sin egen coronakommission, men vi måste också ha en internationell sådan och en inom EU. Den internationella kommer WHO att initiera, men den kommer att ha stora jämförbarhetsproblem. EU däremot har mer liknande data och lätt åtkomliga.

EU-kommissionen behöver en coronakommission!

Erik Bergkvist

* * *

facebook Twitter Email