Det är kvinnor som drabbas hårdast av kriser

Krönika av Heléne Fritzon i Aktuellt i politiken den 17 april 2020.

Covid-19 har på kort tid förändrat livet för oss alla, oavsett om vi bor i Sverige eller i ett annat land. Smittspridningen måste bekämpas. Vi nås dagligen av nya restriktioner och åtgärdspaketen kommer tätt. Vi vet från tidigare kriser att kvinnor drabbas hårdare än män.

Inom sjukvård och omsorg görs varje dag en ovärderlig insats för att vårda och rädda liv. Merparten av de som jobbar vid denna frontlinje är kvinnor. De går till jobbet varje dag med vetskapen att de riskerar att själva utsättas för smitta.

I andra branscher, inom exempelvis hotell och restaurang, arbetar också många kvinnor. Där slår nu varsel och permitteringar hårt. På många håll i vårt avlånga land kommer det att ta lång tid att återigen bygga upp ett företag eller en stark besöksnäring.

En viktig del av att begränsa smittspridningen i samhället handlar om att människor uppmanas att stanna hemma. Hemmet är inte alltid en trygg plats. I flera av EU:s medlemsstater rapporteras om ett ökat våld mot kvinnor och barn när familjer nu tillbringar dagar och veckor i hemmet.

Många av de viktiga beslut som fattas nu under en pågående kris kommer att få effekt också på längre sikt. Det är därför av största vikt att jämställdhetsperspektivet finns med i allt beslutsfattande, även mitt uppe i en kris. Kvinnor och flickor ska inte behöva betala ett högre pris i den kris vi nu går igenom.

I början på året inledde EU ett viktigt framtidsarbete med både den gröna omställningen, Green deal, och en ny jämställdhetsstrategi. Min ambition i EU-parlamentet är att vi i S&D-gruppen, trots krisen, ska klara av att ta fortsatt ledarskap i dessa frågor.

Förutsättningen för detta är att vi håller fast vid de mål vi satt upp. På samma sätt som det är viktigt att belysa hur coronapandemin påverkar ekonomin, lika viktigt är det att belysa hur krisen påverkar klimatet och jämställdheten.

Krisen kring covid-19 kommer att ta slut och den dagen är det helt avgörande att vi tillsammans tar ansvar för en återuppbyggnad av ett mera hållbart Europa. Jag vill se ett starkt EU som visar ledarskap i den akuta krisen, men som också tar ledningen i den kommande återuppbyggnaden där social och ekologisk hållbarhet blir lika viktigt som den ekonomiska hållbarheten.

Vi ser i hela Europa, också i Sverige, hur det starka samhället prövas i en kris och det blir tydligt att det är viktigare än någonsin med gemensamma lösningar.

Klimatutmaningen, kvinnors rättigheter och ökad jämställdhet är alltid frågor som vi måste kämpa för varje dag. Den kampen blir ännu viktigare i kristider.

Heléne Fritzon

* * *

facebook Twitter Email