Det är dags att sanera jordbrukssektorn

Krönika av Johan Danielsson i Aktuellt i politiken den 16 oktober 2020.

Arbetslivskriminalitet är ett växande problem i Sverige och övriga Europa. Skatteverket bedömer att 91 miljarder kronor årligen betalas ut i svarta löner.

Det kommer krävas en samlad insats från samhället, såväl politik och myndigheter som fack och arbetsgivare för att bryta utvecklingen.

Ska detta lyckas är det helt centralt att offentliga medel inte används för att finansiera kriminell verksamhet.

I Sverige upphandlar det offentliga varje år tjänster för 706 miljarder kronor. Det är fullständigt oacceptabelt att delar av dessa skattepengar i dag går till rena skurkföretag.

På europeisk nivå är motsvarigheten jordbruksstödet. Varje år går nästan 40 procent av EU:s budget i olika former av stöd till jordbruket. Samtidigt kommer gång på gång vittnesmål om arbetstagare i jordbruket som far illa.

Det handlar om arbetsvillkor som är urusla, många gånger slavliknande, inte minst för migrerande arbetstagare. Även i Sverige har säsongsanställda lantarbetare tvingats till oacceptabla villkor med låga löner och långa arbetspass.

Just nu arbetar Europaparlamentet med EU:s framtida jordbruksbudget. Det är chansen för oss att strama åt regelverket för att se till att inget europeiskt jordbruksstöd går till företag som inte respekterar gällande lagar och kollektivavtal.

Utnyttjandet av arbetskraften inom det europeiska jordbruket är utbrett. Runt fyra miljoner jordbruksarbetare arbetar under illegala anställningsformer med undermåliga villkor eller farlig arbetsmiljö. För mig är det obegripligt hur EU år 2020 kan subventionera jordbruk som inte lever upp till anständiga arbetsvillkor och en säker arbetsmiljö för dess anställda?

De pågående förhandlingarna är ett gyllene tillfälle att ändra själva konstruktionen på stödet.

Vi måste säkerställa att vi inte enbart ställer miljömässiga villkor för utbetalning av medel utan att också sociala krav tas med. Det är dags att sanera jordbrukssektorn. Vi socialdemokrater kommer att verka för att framtidens jordbruksstöd innebär att det inte ges till arbetsgivare som utnyttjar sin arbetskraft och bryter mot gällande lagar, regler och kollektivavtal på arbetsmarknaden. Stöd ska också dras in i de fall europeiska såväl som nationella arbetsmiljöregler åsidosätts.

I Europa har vi tio miljoner människor som är anställda inom jordbrukssektorn.

Dessa arbetstagare hjälper Europa att förse dess medborgare med livsnödvändiga produkter och förtjänar goda arbetsvillkor.

Johan Danielsson

* * *

facebook Twitter Email