Anna Hedh: Vi behöver en vit jul året runt

Krönika av Anna Hedh i Aktuellt i politiken den 5 januari 2018.

Så passerade julhelgen denna gång också. Precis som alltid var så många som möjligt lediga och passade på att vila, träffa familj och vänner och njuta av tillvaron. Men precis som alla andra år var det för många en helt motsatt julhelg: ständig oro och rädsla, ensamhet och utsatthet. Jag tänker förstås på alla de barn med föräldrar som missbrukar.

Det gör ont i mitt hjärta när jag tänker på alla utsatta barn. Dessa små, som gömmer sig under täcket och inte vet att det finns hjälp, som inte vet vart de ska vända sig. Som inte vet att deras julhelg också kan bli en glad och fin ledighet, precis som alla andras.

Men vi får inte glömma resten av alla helger som kommer under året. Vare sig det är jul, påsk eller midsommar eller bara en vanlig helg i karga januari eller gråtrista november. Barnen far lika illa då och det måste vi ta på allvar.

Jag stödjer självklart nykterhetsrörelsens kampanj ”Vit jul”, men jag ser också behovet av att intensifiera arbetet och vidga vyerna. Vi måste fortsätta att uppmana alla vuxna att vara måttliga med alkohol i barns närhet. Året om. Alla helger. Vare sig det är jul eller en vanlig helg känner barnen samma otrygghet, ångest och obehag.

Jag pratar gärna vidare med nykterhetsrörelsen – både hemma i Sverige och i Europaparlamentet – för att se vad jag kan göra från mitt håll. Kom gärna med förslag på aktiviteter också. Vi måste på bästa sätt ta kampanjen vidare, men med ett väldigt viktigt förbehåll. Det måste göras utan att vare sig barnen eller föräldrarna skuldbeläggs eller får skamkänslor. Vi ska hjälpa. Inte tvärtom.

Oavsett när – jag uppmanar alla att sätta barnen först och avstå alkohol under helgerna. Har vi satt dem till världen, måste vi också ta hand om dem. På bästa sätt. Och i min värld är det bästa sättet att vara måttlig med alkohol. Till och med helt avstå. För barnens skull.

Anna Hedh

facebook Twitter Email