Anna Hedh: Skamligt att företagen går före tillgängligheten

Krönika av Anna Hedh i Aktuellt i politiken den 15 september 2017.

Den inre marknaden beskrivs ofta som en av EUs bästa skapelser, trots brister och hinder. Arbetet att ytterligare förbättra sker främst genom att avskaffa handelshinder och öka den gränsöverskridande handeln. Men det finns andra och bättre sätt.

Vi S-ledamöter har länge efterfrågat ett mer socialt Europa som ser till invånarnas intresse – inte enbart företagens – vad gäller hur tjänster och varor distribueras.

I dag finns det flera faktorer som håller människor utanför den inre marknaden. En av dessa är de nästintill icke-existerande tillgänglighetskraven för produkter och tjänster, som hindrar människor att delta på lika villkor.

För några år sedan presenterade kommissionen en så kallad tillgänglighetsakt. Det handlar om att göra den inre marknaden tillgänglig också för personer med funktionsnedsättningar. Vi hade krävt det länge och gladdes mycket åt vår framgång. Dessvärre har läget försämrats när den danske liberalen Løkkegaard fick uppdraget att leda arbetet för parlamentets räkning. Det dröjde inte länge förrän tillgänglighetsakten urholkats och gjorts mera företagsvänlig på bekostnad av EUs 500 miljoner invånare.

Det kanske mest upprörande är hur krav på att den bebyggda miljön görs tillgänglig för personer med funktionsnedsättning tagits bort. Ett skamgrepp – ja faktiskt ett övergrepp – mot alla personer med funktionsnedsättning.

Väldigt ofta är det uppfriskande med en genuin vänster-högerkonflikt och jag kommer göra allt för att vinna den här striden och förbättra Løkkegaards text. Jag kan dock inte hjälpa att bli förvånad över högergruppernas totala oförmåga att inse konsekvenserna av sina handlingar.

Genom att gå företagen till mötes exkluderas allt fler människor från den inre marknaden. Personer med funktionsnedsättning tillåts inte ta del av transporter, ta ut pengar från en bankomat eller att använda sig av e-handel. Det, om något, borde man väl förstå hotar den inre marknadens hela kärna, där medborgarna ska stå i fokus.

Anna Hedh

facebook Twitter Email