Anna Hedh: Jämställdhetsarbetet kantas av tuffa politiska strider

Krönika av Anna Hedh i Aktuellt i politiken den 20 oktober 2017.

Egentligen spelar det ingen roll var jag befinner mig – det kan vara i Europaparlamentet eller i S-kvinnors förbundsstyrelse här hemma. Jag är lika frustrerad över ojämställdheten ändå, samtidigt som jag vet att vi i Sverige kommit väldigt mycket längre än på många andra platser i världen. Då får jag lite dåligt samvete.

Desto större anledning att fortsätta kampen. Om vi visar att det går framåt i Sverige och EU hjälper vi alla som arbetar för jämställdhet i andra delar av världen.

I dagens Europa ser vi tydligt klyftan mellan män och kvinnor i vår vardag, oavsett om det gäller könsbaserade lönegap, pensionsklyftan, ansvaret för det obetalda hemarbetet eller trakasserier på arbetsplatsen. I arbetet med jämställdhet är ekonomiskt självbestämmande en central fråga och något vi alltid måste ha i beaktning när vi försöker nå förändring.

Därför är jag glad över att få vara huvudförhandlare i EU-parlamentet för betänkandet om kvinnors ekonomiska självbestämmande inom privat och offentlig sektor. Rapporten antogs förra veckan med stor majoritet. Den innehåller ett antal konkreta åtgärder som det nu är upp till medlemsländerna och kommissionen att ta ställning till.

Arbetet med jämställdhet i Europaparlamentet är kantat av tuffa politiska strider och envisa försök att övertala högerpolitiker om att ta frågorna på allvar. De tar i stället varje chans som ges att svartmåla alla försök att nå jämställdhet. De kallar det överstatlighet. De svenska manliga europaparlamentarikerna från allianspartierna röstade exempelvis mot rapporten.

Så länge som andelen EU-beslut står för uppemot 70 procent av vår vardag kommer jag fortsätta kampen för att all lagstiftning ska se till den dryga halvmiljard medborgare som finns i unionen och inte bara ge marknaden företräde. EU måste bli bättre på att förbättra situationen för utsatta grupper i samhället när de drabbas av olika former av diskriminering.

Anna Hedh

facebook Twitter Email