Anna Hedh: EU är en del av inrikespolitiken

Krönika av Anna Hedh i Aktuellt i politiken den 2 februari 2018.

Tiden går så fort. Nu går vi in i en valrörelse igen och när den är över hoppar vi nästan direkt in i EU-valrörelsen. I mina ögon är det egentligen en enda lång valrörelse eftersom även EU är inrikespolitik och en del av vår politiska vardag – för övrigt ett mantra som jag upprepat i mer än ett decennium.

Tyvärr är det många som glömmer bort det eller helt enkelt inte har koll. Det blir väldigt tydligt nu när jag kontaktar olika distrikt och arbetarekommuner och frågar om de vill ha min medverkan.

Svaret jag får är oftast: ”nu är det fullt upp med valrörelsen till riksdag och kommun, men du får gärna komma i EU-valrörelsen.”

Men då har vi ju missat hela poängen. Vi behöver prata om hur EU påverkar och påverkas av den svenska valrörelsen och vi behöver prata om hur Sverige påverkar och påverkas av EU-valrörelsen.

Utredningen ”EU på hemmaplan”, som presenterades 2016, visade att en majoritet av kommunalt folkvalda kan för lite för att prata med sin väljare om hur EU-lagstiftning påverkar på lokal nivå.

Inte heller kommunernas tjänstemän, lärare och journalister har tillräcklig kunskap om EU. Vi politiker på alla nivåer i Sverige arbetar indirekt med EU-politik varje dag. Ändå kommer inte dessa frågor upp på dagordningen.

De flesta upplever att de aldrig får någon information och att besluten fattas långt bort. Men man behöver bara titta på dagordningen inför kommunfullmäktige i varje kommun i Sverige.

60–70 procent av ärendena är påverkade av beslut i EU – upphandlingsregler, livsmedelsregler, tekniska regler, stadsplanering, fiske & djurhållning, kemikalieregler, jordbruk, miljö och klimat, konsumentregler och arbetsmiljöregler bygger alla på EU-direktiv. Trots det har vi så väldigt svårt att koppla ihop EU-politiken med inrikespolitiken.

Vi socialdemokrater går bland annat till val på trygghet, arbete och välfärd. Dessa frågor arbetar vi med i EU varje dag. Det handlar om gränsöverskridande brottslighet, terroristbekämpning, fackliga rättigheter, arbetsmiljöfrågor, ungdomsarbetslöshet, folkhälsa och konsumentpolitik. Och detta är bara några få av alla de EU-frågor som har bäring på valet hemma i september.

Dessutom, om vi förlorar regeringsmakten försvinner en socialdemokratisk röst till i ministerrådet. Det har vi inte råd med!

Anna Hedh

facebook Twitter Email