Alla barn är lika mycket värda!

Krönika av Heléne Fritzon i Aktuellt i politiken den 29 november 2019.

Barnkonventionen fyller 30 år i år. Under nästan lika lång tid har jag haft förmånen att få arbeta politiskt med barns rättigheter. När jag var kommunalråd i Kristianstads kommun genomförde vi en särskild utbildning för politiker och tjänstemän om barns rättigheter och vi introducerade också en barnchecklista för att säkerställa att barnperspektivet beaktades i alla beslut.

På senare tid har jag också haft glädjen att vara statsråd i den regering som föreslog att Barnkonventionen ska bli svensk lag. Som nyvald EU-parlamentariker tar jag med mig arbetet med att stärka barns rättigheter i mitt uppdrag.

I Bryssel den gångna veckan har det anordnats en högnivåkonferens i Europaparlamentet med anledning av att det är 30 år sedan FN:s Generalförsamling antog konventionen om barnens rättigheter. Konferensen har diskuterat dels vilka framgångar som har nåtts för världens barn under de gångna 30 åren men framförallt de utmaningar som kvarstår för att alla barn ska få växa upp med lika värde.

I Sverige är allt våld mot barn förbjudet sedan juli 1979. Spelar ingen roll om det är i uppfostrande syfte eller inte. Barnmisshandel är förbjudet.

Det känns därför väldigt bra att Europaparlamentet vid senaste plenarsession nu också tagit tydlig ställning för att våld mot barn ska förbjudas. Vi både fördömer men också uppmanar medlemsstaterna att inom ramen för nationella lagar säkerställa barnens rättigheter.

Sverige var ett av de allra första länderna som ratificerade Barnkonventionen. Nu har 196 av världens länder ratificerat konventionen. Sverige har på många sätt gått före i arbetet med att stärka barns rättigheter.

Flera av artiklarna i Barnkonventionen har betytt mycket för hur reformer och lagar har skapats i Sverige.

Artikel 2 handlar om att alla barn är lika mycket värda. Att inget barn ska diskrimineras eller särbehandlas har till exempel varit vägledande för förskolans och skolans läroplaner.

Artikel 9, som handlar om att barn alltid – när det går – har rätt till sina föräldrar, har betytt mycket för svensk tillämpning av barnets bästa.

Jag är glad och stolt över att Sverige nästa år, den 1 januari 2020, också gör Barnkonventionen till svensk lag. För mig som mamma, mormor och farmor kommer alltid barns rättigheter ta stor plats i mitt politiska arbete. I alla politiska beslut är det viktigt att vi har med oss barnperspektivet.

Det är egentligen väldigt enkelt: Det som är bra för små människor är också bra för stora människor!

Heléne Fritzon

* * *

facebook Twitter Email